• Odbierz prezent
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Aktualizacja informacji nt. nabycia 26% udziałów w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych na Słowacji (2021-02-17 14:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. nabycia 26% udziałów w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych na Słowacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku (omyłkowo oznaczonego nr 3/2020) dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży udziałów („Umowa Sprzedaży”), na podstawie której Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”, „Emitent”) zobowiązał się do nabycia 26% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, działającej pod prawem słowackim, zarejestrowanej w słowackim rejestrze spółek pod numerem 136594/B, numer ID: 52296580 („Spółka Słowacka”), Zarząd PBKM informuje, iż powziął informację o dokonanym w dniu wczorajszym wpisie PBKM jako wspólnika Spółki Słowackiej we właściwym słowackim rejestrze handlowym. Tym samym, zgodnie z Umową Sprzedaży nastąpiło przeniesienie własności 26% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Słowackiej na Emitenta.MESSAGE (ENGLISH VERSION)POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II29
(ulica)(numer)
+48 (22) 4364050+48 (22) 4364050
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252239973017452559
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Marcin RadziszewskiCzłonek ZarząduMarcin Radziszewski
2021-02-17Dobrosława Waleczek GaudnikProkurentDobrosława Waleczek Gaudnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk