• Odbierz prezent
Polska w gronie dwudziestu najbogatszych państw świata (G20) w ciągu dekady?

Wg artykułu opublikowanego w środę 17 kwietnia przez państwowy Polski Instytut Ekonomiczny, nasz kraj ma realne szanse na znalezienie się w elitarnym gronie dwudziestu najbogatszych krajów świata (G20) już w ciągu najbliższej dekady - do końca 2029 r. Na jakiej podstawie zaprezentowano tak optymistyczne prognozy?

 

Polski Instytut Gospodarczy opublikował artykuł na temat szans wejścia Polski do grona krajów G20 w swoim Tygodniku Gospodarczym. Wg optymistycznej prognozy Instytutu, nasz kraj ma szanse stać się jednym z dwudziestu najzamożniejszych państwa świata w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Powołuje się on przy tym na ostatnie analizy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które zakładają stały wzrost PKB Polski na poziomie ok. 3% rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat, co jest prognozą lepszą niż dla większości państw rozwiniętych. Mogłoby to oznaczać, że już za pięć lat - przy zachowaniu dynamiki wzrostu - Polska zyska jedno miejsce w rankingu najzamożniejszych państw, awansując z obecnego 23. miejsca na pozycję 22. Co więcej, przy założeniu najbardziej optymistycznego scenariusza, który wykluczałby szybszy rozwój państw znajdujących się tuż przed Polską, nasz kraj ma realne szanse na wejście do grupy państw G20 w ciągu dekady.

Polski Instytut Ekonomiczny powstał we wrześniu 2018 r. po przekształceniu z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Jest państwową instytucja badawczą zarządzaną i finansowaną z budżetu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, kierowanego przez Jadwigę Emilewicz.

 

Warto zauważyć, że prognozy MFW, na które powołuje się Instytut wskazują na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Dostrzega on jednak nadzieję na wzrost pozycji Polski w wolniejszym rozwoju konkurencyjnych gospodarek.

Czytaj także: MFW oczekuje problemów fiskalnych w Polsce?

Międzynarodowy Fundusz Walutowy dostrzega problem w polskim sektorze finansów publicznych. Według Funduszu w 2020 r. deficyt w tym sektorze wzrośnie w naszym kraju do 3,1 proc. PKB. Pozostałe szacunki dla Polski w porównaniu do innych krajów rozwijających się wyglądają stosunkowo dobrze – pisze Mar.. Czytaj
MFW oczekuje problemów fiskalnych w Polsce?

 


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk