• Odbierz prezent
Polska: PKB i wskaźnik CPI. Jak prezentuje się inflacja w Polsce?

29 maja 2020 roku o godzinie 10:00 otrzymaliśmy dane dotyczące polskiej gospodarki.

PKB (r/r): 2,0% (prognoza: 1,9%; poprzednio: 3,2%)

PKB (k/k): -0,4% (prognoza: -0,5%; poprzednio: 0,3%)

Wskaźnik CPI (m/m) za maj: -0,2% (prognoza: -0,2%; poprzednio: -0,1%)

Wskaźnik CPI (r/r) za maj: 2,9% (prognoza: 3,0%; poprzednio: 3,4%)

Co to jest PKB?

PKB (Produkt Krajowy Brutto) jest miarą wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek realnego PKB, a także dynamika tych ruchów stanowi miarę wzrostu gospodarczego. PKB jest podstawowym miernikiem efektów pracy całego społeczeństwa. Opisuje łączną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonej jednostce czasu.

PKB Polski w przeszłości

Poprzedni raz spadek PKB Polski kwartał do kwartału zanotowany były w maju i sierpniu 2016 roku, jednak wynosiły one jedynie -0,1%. Tak dużego załamania nie zobaczymy w historii przedstawiającej dane od maja 2013 roku.

 Polska- PKB

Wykres PKB Polski (od maja 2013 roku)

Co to jest wskaźnik CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

Działania NBP w sprawie inflacji

NBP (Narodowy Bank Polski) tak samo jak inne banki centralne może kreować wzrost lub spadek inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.

Wczoraj doszło do bardzo zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która zdecydowała się obniżyć główną stopę procentową w Polsce do poziomu 0,10%.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Polska - decyzja w sprawie stóp procentowych

USA - rynek nieruchomości

USA - ropa naftowa WTI

Japonia - sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia, zamówienia na roboty budowlane

Niemcy: sprzedaż detaliczna, Francja: PKB, wydatki konsumpcyjne, CPI i HICP


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk