• Odbierz prezent
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie umów objęcia akcji serii B6 i podwyższenie kapitału zakładowego. (2021-10-22 17:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Zawarcie umów objęcia akcji serii B6 i podwyższenie kapitału zakładowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 21 października 2021 r. zawarł umowy objęcia akcji serii B6 powstałych z zamiany warrantów subskrypcyjnych serii A (kapitał warunkowy). W wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych doszło do objęcia 5.679.725 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji serii B6, które powstały z chwilą ich przyznania.

W związku z powyższym, aktualna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 87.667.925,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:

1) 33.499.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 6.699.899 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
3) 8.039.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
4) 9.647.854 akcji zwykłych na okaziciela serii B3,
5) 11.577.425 akcji zwykłych na okaziciela serii B4,
6) 12.523.644 akcji zwykłych na okaziciela serii B5,
7) 5.679.725 akcji zwykłych na okaziciela serii B6.

Akcje serii B6 zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 2,17 zł (dwa złote siedemnaście groszy) za jedną akcję. Akcje serii B6 zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności.

Zarząd Emitenta przed zawarciem umów objęcia akcji sporządził pisemne sprawozdanie, o którym mowa w art. 6a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które zostało zbadane przez biegłego rewidentaMESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)65-119
Zielona Góra(kod pocztowy)
(miejscowość)Sulechowska
4 a(ulica)
(numer)068 3284214
068 3284213(telefon)

(fax)sekretariat@zastal.pl
www.zastal.pl(e-mail)

(www)9290093806
006104350(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-22Wojciech KowalskiPrezes Zarządu Wojciech KowalskiESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk