• Odbierz prezent
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki. (2021-02-18 19:08)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej : „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 lutego 2021 roku podpisał list intencyjny dotyczący ustalenia warunków potencjalnego nabycia przez Emitenta spółki K500 Sp. z o.o. (dalej: „K500”) działającej na terenie Polski w branży odnawialnych źródeł energii.

Spółka K500 zajmuje się produkcją gotowych rozwiązań montażowych do układów fotowoltaicznych, posiadając m.in. autorskie konstrukcje aluminiowo-stalowe do paneli solarnych i fotowoltaicznych, platformę internetową do dystrybucji (prowadzoną pod adresem: www.k500.pl), sieć sprzedaży, bazę klientów, technologię związaną z rozwiązaniami fotowoltaicznymi oraz know-how z branży OZE.

Rozpoczęcie negocjacji zakupu spółki K500 wpisuje się konsekwentnie w realizowany rozwój Spółki poprzez inwestycje w branżę odnawialnych żródeł energii, w szczególności projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych.

Ewentualne przejęcie K500 pozwoli na pozyskanie nowych kompetencji i know-how w zakresie rozwiązań z dziedziny projektowania i produkcji aluminiowo-stalowych konstrukcji do montażu paneli solarnych i fotowoltaicznych. Dodatkowo wykorzystanie platformy internetowej K500 umożliwi Spółce dalszy dynamiczny rozwój w obszarze OZE, w tym szczególności poprzez sprzedaż podzespołów do fotowoltaiki w formule e-commerce.

Strony zgodnie ustaliły, iż będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważanej transakcji. Ostateczna decyzja co do nabycia i ustalenie ceny nabycia spółki nastąpi w wyniku badania due diligence, którego zakończenie Strony wstępnie zaplanowały na koniec lutego 2021 roku. Zawarcie umowy przyrzeczonej zakupu K500 planowane jest do końca I kwartału 2021 roku.

Źródła finansowania potencjalnej transakcji będą przedmiotem dalszych ustaleń Emitenta, przy czym brane są pod uwagę wszystkie dostępne formy finansowania. Między stronami potencjalnej transakcji nie zachodzą żadne powiązania osobowe i kapitałowe.

Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na wstępną szacunkową wartość transakcji, a także na strategiczny charakter potencjalnej umowy zakupu spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119Zielona Góra
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sulechowska4 a
(ulica)(numer)
068 3284214068 3284213
(telefon)(fax)
sekretariat@zastal.plwww.zastal.pl
(e-mail)(www)
9290093806006104350
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Wojciech KowalskiPrezes ZarząduWojciech Kowalski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk