• Odbierz prezent
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Wykonanie umowy inwestycyjnej i zakup udziałów w spółce z branży OZE. (2021-06-15 22:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Wykonanie umowy inwestycyjnej i zakup udziałów w spółce z branży OZE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 21 marca 2021 r. Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej : „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2021 roku wykonał Umowę Inwestycyjną (dalej : „Umowa”) dotyczącą zakupu większościowego pakietu udziałów w spółce K500 sp. z o.o. (dalej : „K500”). Na mocy zawartej Umowy, PGF nabył 51% udziałów w K500. Wartość transakcji wyniosła 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).

Spółka K500 jest firmą rentowną i zajumje się produkcją gotowych rozwiązań montażowych do systemów fotowoltaicznych, posiadając m.in. autorskie konstrukcje aluminiowo- stalowe do paneli solarnych i fotowoltaicznych, platformę internetową do dystrybucji (prowadzoną pod adresem : www.k500.pl) sieć sprzedaży, bazę klientów, technologię związaną z rozwiązaniami fotowoltaicznymi oraz know-how z branży OZE.

Dzięki zakupowi, cała dotychczasowa działalność K500 będzie kontynuowana i rozwijana ze wsparciem kapitałowym, technologicznym oraz know-how PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna.

Zakup K500 wpisuje się w działanie Emitenta w zakresie rozwoju w sektorze odnawialnych źródeł energii realizowany poprzez inwestycje w branżę OZE, w szczególności budowy farm fotowoltaicznych.

Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na wartość transakcji, a także na strategiczny charakter Umowy, która powinna pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki Emitenta. Równocześnie Emitent prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie akwizycji kolejnych firm, o których już informował we wcześniejszych raportach bieżących. W przypadku finalizacji tych rozmów będzie o tym informował w kolejnych raportach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119Zielona Góra
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sulechowska4 a
(ulica)(numer)
068 3284214068 3284213
(telefon)(fax)
sekretariat@zastal.plwww.zastal.pl
(e-mail)(www)
9290093806006104350
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Wojciech KowalskiPrezes ZarząduWojciech Kowalski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk