• Odbierz prezent
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020- 2021. (2021-03-25 18:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020- 2021.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej : "PGF", "Emitent") informuje, że w dniu 25 marca 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020-2021. Zgodnie z podjęta uchwałą Rada Nadzorcza wybrała firmę Pana Roberta Mellera, wpisanego do rejestru PANA pod numerem 4152, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki za lata 2020- 2021, jednocześnie upoważniono Zarząd Spółki do podpisania umowy z w/w podmiotem na warunkach uzgodnionych z Radą Nadzorczą Spółki.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119Zielona Góra
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sulechowska4 a
(ulica)(numer)
068 3284214068 3284213
(telefon)(fax)
sekretariat@zastal.plwww.zastal.pl
(e-mail)(www)
9290093806006104350
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Wojciech KowalskiPrezes ZarząduWojciech Kowalski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk