• Odbierz prezent
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.: Informacja o dokonaniu podziału  przez wydzielenie spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za prowadzeni hurtowni farmace
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.
Temat
Informacja o dokonaniu podziału  przez wydzielenie spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za prowadzeni hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych oraz obrocie hurtowym środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport bieżący nr 1/2021_ESPI
Data raportu: 7 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17. ust. 1 MAR – informacje poufne

Informacja o dokonaniu podziału  przez wydzielenie spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za prowadzeni hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych oraz obrocie hurtowym środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt
Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 04 marca 2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polska Grupa Farmaceutyczna spółka akcyjna /spółka dzielona/ podjęło uchwałę w sprawie podziału spółki Polska Grupa Farmaceutyczna spółka akcyjna poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki i przeniesienie jej na PGF Weterynaria spółka z ograniczona odpowiedzialnością (podział przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt.4 KSH).
Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 1 kwietnia 2021 r Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział KRS dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej PGF Weterynaria sp. z o.o., na którą została przeniesiona ww. zorganizowana części przedsiębiorstwa Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A., o którym Spółka informowała Raportem bieżącym nr 19/2020 w dniu 18 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Podpisano przez:
/p/ Andrzej Niedbalski


Prezes Zarządu
Załączniki
PlikOpis
ESPI_RB-1_2021_dokonanie podziału.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbąszyńska3
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5272643921142726149
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-07Andrzej NiedbalskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk