• Odbierz prezent
Polska gospodarka szybko odrabia straty z pandemii! Zobacz prognozy makro dla naszego kraju

Oczekujemy, że PKB w Polsce wzrośnie w 2021 r. o 5,3% r/r wobec spadku o 2,7% w 2020 r., a w 2022 r. zwiększy się o 4,9% (por. MAKROmapa z 07.06.2021). Głównym źródłem wzrostu gospodarczego w 2021 r. będzie konsumpcja wspierana przez silne ożywienie popytu wraz ze stopniowym wygasaniem pandemii.

W kierunku wzrostu PKB w 2021 r. oddziaływać będą również inwestycje,

które w I kw. br. po raz pierwszy od I kw. 2020 r. zwiększyły się w ujęciu rocznym. Choć obecnie ożywienie w inwestycjach wynika przede wszystkim z wyższych inwestycji przedsiębiorstw, w kolejnych kwartałach towarzyszyć im będą również rosnące inwestycje gospodarstw domowych sygnalizowane przez zwiększającą się aktywność w budownictwie mieszkaniowym. Ożywienia inwestycji publicznych oczekujemy dopiero w 2022 r. Istotnym źródłem wzrostu gospodarczego w 2021 r. będzie także wyższy eksport wspierany przez silne ożywienie w światowym handlu.

Oczekujemy, że inflacja w 2021 r. zwiększy się do 4,1% r/r wobec 3,4% w 2020 r.,

a w 2022 r. obniży się do 3,0%. Uważamy, że w maju br. inflacja osiągnęła swoje maksimum lokalne na poziomie 4,8% i w kolejnych kwartałach obniży się pozostając jednak na podwyższonym poziomie. W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływać będzie łagodne obniżenie dynamiki cen paliw oraz spadek inflacji bazowej, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miał wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych.

Wyraźnej i trwałej poprawy sytuacji na rynku pracy oczekujemy dopiero w II poł. 2021 r.,

a więc po ustąpieniu negatywnego wpływu dostosowania zatrudnienia w przedsiębiorstwach na skutek „odhibernowania” rynku pracy. Uważamy, że utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy w połączeniu z wysoką inflacją będą sprzyjać narastaniu presji płacowej. Prognozujemy, że dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej zwiększy się w 2021 r. do 6,6% r/r wobec 5,3% w 2020 r., a w 2022 r. zmniejszy się ona do 5,8%.

Podtrzymujemy naszą prognozę,

iż RPP rozpocznie cykl zacieśniania polityki pieniężnej w marcu 2023 r. Oprócz narastającej presji inflacyjnej argumentem na rzecz podwyżki stóp procentowych będzie oczekiwane przez nas wysokie tempo wzrostu gospodarczego.

Prognozowane przez nas ożywienie gospodarcze w Polsce i na świecie, niskie ryzyko kolejnego lockdownu w IV kw., a także oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej przez RPP będą stanowić wsparcie dla kursu złotego. Oczekujemy dalszego spadku kursu EURPLN do 4,37 na koniec 2021 r. i 4,27 na koniec 2022 r.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk