Advertisement
  • Odbierz prezent
POLNORD: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 czerwca 2021 r. (2021-04-19 20:13)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPOLNORD
Temat


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 czerwca 2021 r.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 1 czerwca 2021 roku na godzinę 12,00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki


PlikOpis

Projekty uchwał Polnord SA.pdfprojekty uchwał NWZ

ogłoszenie zwołania NWZ.docx.pdfogłoszenie o zwołaniu NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-19Michał Melaniuk Prezes Zarządu


2021-04-19Péter Bódis Członek Zarządu


2021-04-19Marcin Gomoła Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk