• Odbierz prezent
POLNORD: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym (2021-02-26 16:30)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr14/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD
Temat


Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Wniosek został złożony w celu realizacji Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji Spółki, tj. 32.688.727 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda.
O podjęciu ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-26Michał Melaniuk Prezes Zarządu


2021-02-26Péter Bódis Członek Zarządu


2021-02-26Marcin Gomoła Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk