• Odbierz prezent
POLNORD: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki (2021-02-26 13:03)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPOLNORD
Temat


Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki

Podstawa prawnaArt. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło w dniu dzisiejszym od
Gabor Futó, który działa osobiście i wraz z rodzicami Peterem Futó i Zsuzsanną Futone Szanto - jako osoby występujące w porozumieniu i będące ostatecznymi rzeczywistymi właścicielami CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag z siedzibą w Budapeszcie i podmiotów od niego zależnych, zawiadomienie w trybie art. 69 ust 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust 1 pkt 3) oraz 87 ust 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o nabyciu akcji Spółki.

Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki


PlikOpis

zawiadomienie p. Futo.pdfzawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-26Michał Melaniuk Prezes Zarządu


2021-02-26Péter Bódis Członek Zarządu


2021-02-26Marcin Gomoła Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk