• Odbierz prezent
POLNORD: Zawiadomienie akcjonariusza CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag o nabyciu akcji Spółki (2021-02-26 13:01)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPOLNORD
Temat


Zawiadomienie akcjonariusza CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag o nabyciu akcji Spółki

Podstawa prawnaArt. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło w dniu dzisiejszym od CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag z siedzibą w Budapeszcie („Cordia”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust 2 pkt 2 oraz art. 77 ust 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu przez Cordia stanu posiadania akcji Spółki o co najmniej 1% poprzednio posiadanej liczby głosów w Spółce.
Zwiększenie udziału ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek nabycia przez Cordia akcji w związku z rozliczeniem w dniu 23 lutego 2021 r. przymusowego wykupu akcji Spółki, ogłoszonego przez podmiot pośredniczący w wykupie przymusowym tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskiego w Warszawie w dniu 18 lutego 2021 r.
Przed zmianą udziału, Cordia posiadała 93.916.449 akcji, stanowiących 96,28 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 96,28 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Natomiast po zmianie, Cordia posiada 97.543.127 akcji, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 100 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki


PlikOpis

zawiadomienie Cordia.pdfzawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-26Michał Melaniuk Prezes Zarządu


2021-02-26Péter Bódis Członek Zarządu


2021-02-26Marcin Gomoła Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk