• Odbierz prezent
POLNORD: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki (2021-03-11 12:37)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPOLNORD
Temat


Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o zarejestrowaniu w dniu 10 marca 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zmian Statutu Spółki.
W dniu 1 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 23/2020 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Dokonano następujących zmian:
- w § 13 zmieniono ust. 1
- w § 18 po ust. 2 dodano ust. 3

Ponadto ZWZ podjęło uchwałę nr 24/2020 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Wskazane powyżej uchwały zostały przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 51/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna: §5 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki


PlikOpis

Statut Spółki.docx.pdfStatut Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-11Michał Melaniuk Prezes Zarządu


2021-03-11Péter Bódis Członek Zarządu


2021-03-11Marcin Gomoła Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk