• Odbierz prezent
POLKAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2021 r. (2021-02-22 00:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
POLKAP S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarządca Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie ("Spółka") niniejszym informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 lutego 2021 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- Marek Sobieski - 1.715.542 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 88,70% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 24,37% ogólnej liczby głosów;
- ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej - 218.546 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 11,30% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,10% ogólnej liczby głosów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLKAP S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-430Skoczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich1
(ulica)(numer)
+48 33 853 33 31+48 33 853 36 94
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5482633372241719500
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Tomasz Salawa
Prezes Zarządu REFECT sp. z o.o. - Zarządca
Tomasz Salawa

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk