• Odbierz prezent
Polityka pieniężna w Polsce: „nie jesteśmy pewni, kiedy powiemy: czas na koniec cyklu” [wypowiedzi członków RPP]
fot. freepik.com

Polityka pieniężna w Polsce: „nie jesteśmy pewni, kiedy powiemy: czas na koniec cyklu”  - 1

Adam Glapiński (29.08.2022)

(…) z dyskusji RPP może wyłonić się taki scenariusz, w którym podnosimy stopy procentowe jeszcze raz o 25 pkt baz. albo dwa razy po 25 pkt baz. Nie można też jednak wykluczyć, że skończymy na razie podwyższanie stóp procentowych, ale jednocześnie nie wiążemy sobie rąk i nie ogłaszamy końca cyklu podwyżek. Działamy w sposób pragmatyczny. Sama podwyżka o 25 pkt baz. byłaby już sygnałem, że hamujemy cykl podwyżek, ale jeszcze się przyglądamy sytuacji i nie jesteśmy pewni, kiedy powiemy: czas na koniec cyklu.

Henryk Wnorowski (22.08.2022)

Zdaje się, że po pierwsze motywacja w postaci rosnącej inflacji do podnoszenia stóp będzie wyraźnie wygaszana. (..) Wzrost gospodarczy w II kw. rok do roku był wyraźnie ponad 5%., ale kwartał do kwartału mieliśmy spadek o 2,3%. To pokazuje, że w gospodarce mamy już widoczne w różnych miejscach spowolnienie. Dramatyczne załamanie zainteresowania kredytami hipotecznymi. (...) Sytuacja specjalnie nie zostawia dużej swobody RPP do decyzji. Myślę, że oczywiście Polacy powinni się jeszcze liczyć z jakimiś podwyżkami stóp. Mówiąc jakimiś mam na myśli efekty najbliższego naszego posiedzenia decyzyjnego na początku września, może jeszcze w październi

Przemysław Litwiniuk (17.08.2022)

W moim przekonaniu istotne są dwa czynniki. Pierwszy to wciąż rosnąca - może nie znacznie, ale jednak - inflacja bazowa. Drugi czynnik to polityka budżetowa. Jesteśmy w przededniu roku wyborczego i niestety to czego się spodziewam w zakresie kształtu tej polityki, w szczególności jeśli chodzi o planowany poziom wydatków nieinwestycyjnych, to coś, co może być przeciwskuteczne w walce z inflacją. Te dwa czynniki stanowią podstawowe przesłanki, ale nie jedyne, formułowania poglądu co do konieczności dalszego zacieśniania polityki monetarnej.

Natomiast, jeżeli będziemy mieli wciąż do czynienia z rozlewającą się, uporczywą inflacją bazową i zobaczymy budżet we wrześniu, który Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawić Sejmowi, to być może będą to przesłanki, które - jeśli chodzi o mnie - będą decydujące o tym, że dalsze podwyżki stop procentowych, być może ostrożne, ale jednak, będą konieczne.

Adam Glapiński (12.08.2022)

(…) można uznać, że dotychczasowe działania Rady były słuszne i skuteczne, a zapewnienie średniookresowej stabilności cen – w świetle obecnych danych i prognoz – nie będzie wymagało dalszego, silnego zacieśniania polityki pieniężnej.

Wiesław Janczyk (21.07.2022)

Najbliższe miesiące, mam nadzieję, nie przyniosą istotnych przesłanek do kontynuowania cyklu podwyżek, jednak oddziaływanie cen energii w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym na gospodarkę i konsumentów dzisiaj jest trudne do trafnego przewidzenia.

Rada będzie działać adekwatnie do sytuacji w naszej gospodarce. W mojej opinii będzie dążyć do utrzymania możliwie najniższych poziomów stóp procentowych mając na celu realny powrót do celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc. +/-1 pkt. proc.

Ireneusz Dąbrowski (19.07.2022)

Moim zdaniem, jeżeli będą kolejne podwyżki stóp, to raczej niewielkie – w podobnej skali jak ostatnio lub nawet niższej. Gdyby decyzja zależała wyłącznie ode mnie, to w ogóle już bym nie podnosił stóp lub co najwyżej raz o 25 pkt baz.

Ludwik Kotecki (5.08.2022)

"Uważam, że powinniśmy działać dużo szybciej, ale krócej. Lepiej nie rozciągać podwyżek w czasie. Byłby to dużo silniejszy sygnał, że walka z inflacją to jest priorytet. Być może skończylibyśmy cykl w maju".

Uważam, że tak [czy można liczyć na podwyżkę stóp procentowych we wrześniu – przyp.]. I będzie za tym przemawiało to, co zobaczymy w finansach publicznych, w projekcie budżetu na 2023 r. Chyba że budżet będzie jednocześnie planem naprawy finansów publicznych, na co niestety w roku wyborczym nie liczę.

Cezary Kochalski (10.06.2022)

Przestrzeń do podwyżek stóp jest w lipcu, prawdopodobnie też we wrześniu. 50-75 pb to bardzo prawdopodobne przedziały tempa zmian stóp procentowych.

Źródło: PAP, Refinitiv, Bloomberg


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk