• Odbierz prezent
Polityka i wybory w USA hamują rosnący optymizm zamożnych inwestorów
 
 
  • Według kwartalnego badania UBS Investor Sentiment, nastroje wśród zamożnych inwestorów i właścicieli firm są bardziej optymistyczne co do perspektyw gospodarczych na najbliższe 12 miesięcy
  • Jednakże wyrażają oni rosnący niepokój polityką wewnętrzną i wyborami w USA
  • Zgodnie z najnowszym raportem UBS ElectionWatch, zacięta walka wyborcza prawdopodobnie wpłynie na większą zmienność rynku
 

Zurych, 22 lipca 2020 r. – Większość zamożnych inwestorów i właścicieli firm na świecie przyznało, że planuje dostosować swoje portfele do wyników wyborów w USA. Przy czym prawie połowa z nich uważa listopadowe wybory za jedną z najważniejszych spraw w kontekście ich inwestycji, według nowego badania Investor Sentiment przeprowadzonego przez UBS, światowego lidera w sektorze Wealth Management.

Według badania, które objęło ponad 4000 zamożnych inwestorów i właścicieli firm na 14 rynkach całego świata na przełomie czerwca i lipca br., odnotowujemy wzrost optymizmu odnośnie gospodarki i rynku akcji w porównaniu z tym samym okresem trzy miesiące wcześniej, w wyniku złagodzenia skutków COVID- 19. Spośród uczestników badania:

  • 46% odczuwa optymizm co do przyszłości światowej gospodarki w okresie nadchodzących 12 miesięcy, co oznacza wzrost z 40% trzy miesiące temu
  • 38% patrzy na przyszłość z pesymizmem, spadek z 45%.
  • 52% patrzy z optymizmem na przyszłość gospodarki w ich regionie w okresie nadchodzących 12 miesięcy, wzrost z 46%.
  • 53% patrzy z optymizmem na rynek akcji w ich regionie w okresie nadchodzących 6 miesięcy, wzrost z 45%.

Jednak rosnący odsetek respondentów (46%) na całym świecie wymienia wybory w USA wśród swoich największych trosk, co oznacza wzrost w stosunku do 39% trzy miesiące temu. Ponadto, 51% wyraziło duże zaniepokojenie polityką ich własnego kraju – wzrost w stosunku z 44%.

Zgodnie z najnowszym raportem UBS ElectionWatch, który analizuje globalny i regionalny wpływ wyborów, zaciekła walka wyborcza w USA może rzeczywiście spowodować większą zmienność rynku. Raport nie przewiduje jednak poziomów zmienności, które towarzyszyły wybuchowi pandemii COVID-19.

Paula Polito, wiceprezeska działu w UBS Global Wealth Management podkreśla: „COVID-19 pozostaje największym powodem do niepokoju na całym świecie, chociaż odnotowujemy znaczne różnice pod względem regionalnym w podejściu do planów odbudowy gospodarki po pandemii. Podczas gdy większy odsetek azjatyckich i europejskich inwestorów widzi szansę na ”ekologiczną” odbudowę, dla inwestorów w USA większe znaczenie ma odbicie tradycyjne gospodarczo”.

Solita Marcelli, Chief Investment Officer Americas w UBS Global Wealth Management, komentuje: „Amerykańskie wybory z pewnością otworzą wiele możliwości przed inwestorami, jak również wyraźniej określą kierunek polityki, jaki przyjmie największa gospodarka świata. Niezależnie od wyników, ich ewentualny wpływ na rynki finansowe będzie nieznaczny, nawet jeśli doświadczą one przejściowych wahań”.

55% respondentów uważa, że Joe Biden najprawdopodobniej wygra wybory, w porównaniu z 45% opowiadających się za Donaldem Trumpem. 49% inwestorów z Ameryki Łacińskiej przewiduje zwycięstwo Trumpa, jest to największy odsetek na świecie, podczas gdy 42% szwajcarskich inwestorów przewiduje reelekcję Trumpa – najniższy odsetek na całym świecie.

Azjatyccy inwestorzy najczęściej potwierdzali, że dostosują swój portfel do wyników wyborów – aż 75% respondentów w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 61%. Najmniej skłonni do takich zmian byli Szwajcarzy: zaledwie 31% szwajcarskich inwestorów ma podobne zamiary.

USA

Optymizm amerykańskich respondentów w stosunku do przyszłości ich gospodarki wzrósł bardziej niż w pozostałych częściach świata. 41% wyraża optymizm w porównaniu z 30% trzy miesiące wcześniej. Rzadziej wyrażali oni również chęć dostosowania swoich portfeli do wyników wyborów – zaledwie 46% w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 61%. Raport UBS ElectionWatch przewiduje, że zmiany taktyczne nabiorą znaczenia dopiero we wrześniu, gdy kampania wejdzie w ostatnie etapy.

Ameryka Południowa

Optymizm latynoamerykańskich respondentów w stosunku do przyszłości ich rynku akcji wzrósł bardziej niż w pozostałych częściach świata. 57% wyraża optymizm w porównaniu z 47% trzy miesiące temu. Częściej wyrażali oni również chęć dostosowania swoich portfeli do wyników wyborów – 67% w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 61%. Według raportu UBS ElectionWatch, amerykańskie wybory mogą znacznie wpłynąć na Amerykę Łacińską i inne wschodzące rynki, w szczególności uwzględniając wpływ polityki USA na szersze środowisko makroekonomiczne, handlowe i geopolityczne.

Europa

Europejscy respondenci, poza Szwajcarią, patrzyli z większym optymizmem na przyszłość ich regionu w nadchodzących 12 miesiącach niż średnia światowa – 55% w porównaniu ze światowym wynikiem 52%. Wyrazili również większe zainteresowanie amerykańskimi wyborami niż inwestorzy w innych częściach świata, nie licząc USA. 72% wyraziło duże zainteresowanie w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 67%. Według UBS ElectionWatch, amerykańskie wybory mogą w dużym stopniu wpłynąć na funkcjonowanie europejskich firm, w szczególności na polu handlu, opodatkowania i kursów wymiany walut.

Szwajcaria

Szwajcarscy respondenci wyrazili duże zainteresowanie amerykańskimi wyborami, plasując się na drugim miejscu i odnotowując 70% w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 67%. Jednakże, najrzadziej wyrażali chęć dostosowania swoich portfeli do wyników wyborów – zaledwie 31% respondentów w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 61%. Według UBS ElectionWatch, amerykańskie wybory wpłyną pod kilkoma względami na Szwajcarię, w tym na franka szwajcarskiego, którego wartość ma tendencję do wzrostu w okresach niestabilności.

Azja

Azjatyccy inwestorzy wyrażali największy optymizm w stosunku do przyszłości ich gospodarki w okresie nadchodzących 12 miesięcy oraz ich rynku akcji w okresie nadchodzących sześciu miesięcy – 60% respondentów w stosunku do średnich światowych wynoszących, odpowiednio, 52% i 53%. Częściej wyrażali oni również chęć dostosowania swoich portfeli do wyników amerykańskich wyborów – 75% w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 61%. Według UBS ElectionWatch, wybory wpłyną w szczególny sposób na Chiny, biorąc pod uwagę ich zmienne relacje z USA.

 

Informacje o badaniu UBS Sentiment

Na potrzeby niniejszej edycji, w okresie od 23 czerwca do 13 lipca 2020 r., UBS przeprowadziło badanie pośród 2867 inwestorów i 1151 właścicieli firm, posiadających co najmniej 1 mln USD aktywów inwestycyjnych (w przypadku inwestorów) lub rocznych przychodów i zatrudniających co najmniej jednego pracownika, nie licząc siebie (w przypadku właścicieli firm). Międzynarodowi respondenci pochodzili z 14 rynków: Argentyny, Brazylii, Chin, Francji, Niemiec, Hongkongu, Włoch, Japonii, Meksyku, Singapuru, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA. W poprzedniej edycji, w okresie od 1 do 20 kwietnia 2020 r., UBS przeprowadziło badanie pośród 4108 inwestorów i właścicieli firm, posiadających co najmniej 1 mln USD aktywów inwestycyjnych (w przypadku inwestorów) lub rocznych przychodów i zatrudniających co najmniej jednego pracownika, nie licząc siebie (w przypadku właścicieli firm). Międzynarodowi respondenci pochodzili z tych samych 14 rynków.


UBS

UBS – szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe z głównymi oddziałami w Zurychu i Bazylei. Posiada biura także w Nowym Jorku. Zajmuje się bankowością prywatną, inwestycyjną i obrotem papierami wartościowymi. Powstał z połączenia Union Bank of Switzerland i Swiss Bank Corporation w czerwcu 1998.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk