• Odbierz prezent
Politycy wsparciem dla cen ropy. Rekordowa produkcja ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej

Notowania ropy naftowej rozpoczęły bieżący tydzień testem psychologicznej bariery na poziomie 20 USD za baryłkę (w przypadku ropy WTI). Bliskość tak istotnego wsparcia na nowo rozbudziła pytania o to, czy pesymizm na rynku ropy naftowej nie sięgnął już zenitu.

Perspektywa zejścia notowań ropy naftowej nawet poniżej 20 USD za baryłkę prawdopodobnie była również czynnikiem mobilizującym polityków do działań w celu ustabilizowania oraz sprzyjania wzrostom cen tego surowca. Wczoraj najbardziej zdecydowane deklaracje padły z ust Donalda Trumpa, który zapewnił, że Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska oraz Rosja, już w najbliższych dniach podejmą działania mające na celu wsparcie strony popytowej na rynku ropy naftowej.

Politycy wsparciem dla cen ropy naftowej - 1

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Amerykański prezydent zapowiedział spotkania z przedstawicielami branży naftowej w USA w piątek oraz sobotę w celu skonsultowania możliwości związanych ze wspieraniem nie tylko samej tej branży, ale również ogólnie cen ropy naftowej. Trump zasugerował również, że już w ciągu najbliższych kilku dni Arabia Saudyjska oraz Rosja mogą wypracować plan wspólnego działania wspierającego ceny ropy.

Chociaż w ostatnich tygodniach Saudyjczycy i Rosjanie prezentowali sprzeczne opinie na temat możliwości wzajemnej współpracy, to nie ulega wątpliwości, że niskie ceny ropy naftowej uderzają mocno w budżety obu krajów. Wysoko postawiony bliskowschodni polityk, w rozmowie z agencją Reuters, potwierdził również, że Arabia Saudyjska jest otwarta na działania w tym zakresie.

Na razie doniesienia o potencjalnym porozumieniu pozostają w fazie spekulacji, jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że cierpliwość polityków powoli się kończy i będą oni dążyć do tego, by niskie ceny ropy naftowej nie utrzymały się na dłużej. Nawet odbicie do okolic 35-40 USD za uncję – czyli poziomów, które jeszcze na początku roku były uznawane za „niskie”, byłoby dla wielu producentów dużą ulgą. I zapewne taki będzie ich cel działań w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Politycy wsparciem dla cen ropy naftowej - 2

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

Rekordowa produkcja ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej.

Mimo spekulacji na temat możliwej interwencji producentów na rynku ropy naftowej, na razie każdy z tych krajów stara się zyskać jak najwięcej na braku limitów. Jak donoszą nieoficjalne źródła, wczoraj Arabia Saudyjska zwiększyła produkcję ropy naftowej do poziomów przekraczających 12 mln baryłek dziennie. Jest to rekordowy wynik dla tego kraju.

Tym samym, Saudyjczycy zrobili to, co obiecali (a w zasadzie – czym grozili), czyli zwiększyli produkcję ropy naftowej do maksymalnych możliwych obecnie poziomów. Ma to związek z wygaszeniem porozumienia naftowego OPEC+ wraz z końcem marca. O ile porozumienie to narzucało limity produkcji na poszczególnych sygnatariuszy, to jego brak oznacza, że każde państwo może dowolnie kształtować wielkość wydobycia i eksportu ropy.

Saudi Aramco nie skomentowało oficjalnie tych doniesień, jednak źródła z saudyjskiego sektora naftowego podały za pośrednictwem agencji Reuters, że zarząd saudyjskiego giganta naftowego – przynajmniej na razie – popiera pomysł utrzymania wydobycia na maksymalnym możliwym poziomie.

Tym samym, Arabia Saudyjska realizuje swój cel w postaci odzyskania części udziałów w rynku. Niemniej, w ostatnim czasie pojawiały się informacje o tym, że ze względu na zmniejszający się popyt na ropę, poszczególni producenci mają problemy z jej sprzedażą. Jeśli te problemy się utrzymają, to mogą one skłonić Saudyjczyków do weryfikacji swoich założeń i powrotu do działań w porozumieniu z innymi producentami ropy.

 

 

Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: ROPA NAFTOWA (WTI)

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USOIL/

Dorota Sierakowska

Finansistka i przedsiębiorca. Analityk rynków surowcowych w DM BOŚ (zdobywczyni nagrody FxCuffs 2017 w kategorii Analityk Roku), wydawca i redaktor naczelna magazynu o inwestowaniu Trend. Regularnie wypowiada się w mediach na tematy związane z rynkami finansowymi. Pasjonatka podróży i poznawania świata, certyfikowany nurek i żeglarz.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk