• Odbierz prezent
Polimex-Mostostal spółka

12 listopada spółka Polimex-Mostostal przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Uległy one znaczącej poprawie.

 

12 listopada przed sesją na GPW, spółka Polimex-Mostostal opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

W trzecim kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 482,4 mln zł wobec 387,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 24,5% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 20,4 mln zł wobec 797 mln zł straty przed rokiem. W trzecim kwartale spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 12,7 mln zł wobec 11,1 mln zł rok wcześniej.

W całym okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. Grupa Polimex uzyskała przychody na poziomie 1,23 mld zł wobec 1,2 mld zł w analogicznym okresie zeszłego roku, co stanowi wzrost o 2,9% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 16,5 mln zł wobec straty w wysokości 9,3 mln zł rok wcześniej. W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. Polimex osiągnął zysk netto w wysokości 573 mln zł wobec straty wynoszącej 9,68 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Aktualny portfel zamówień Grupy wynosi około 2,19 mld zł.

Polimex-Mostostal to jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Jest generalnym wykonawcą w zakresie budownictwa przemysłowego. Realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska.

Wyniki finansowe osiągnięte przez Polimex ucieszyły inwestorów. W pierwszych godzinach sesji na GPW kurs akcji spółki zyskuje 5,85%.

Czytaj także: Polimex-Mostostal z mniejszą stratą

26 sierpnia spółka Polimex-Mostostal przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody były niższe niż rok temu. Jednocześnie strata z działalności operacyjnej była niższa niż w ubiegłym roku, co przełożyło się na lepszy wynik netto.   26 sierpnia przed sesją na GPW spółka Polimex-Most.. Czytaj
Polimex-Mostostal z mniejszą stratą

Notowania: Polimex-Mostostal SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PXM/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk