• Odbierz prezent
Polimex Mostostal

18 maja spółka Polimex-Mostostal opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody pozostały na zbliżonym poziomie jak przed rokiem, jednak ten kwartał spółka zakończyła zyskiem.

 

18 maja przed sesją na GPW Polimex-Mostostal opublikował raport finansowy za I kwartał 2020 r. Przychody były zbliżone do poziomu z analogicznego kwartału ubiegłego roku. Wyniosły 351,4 mln zł wobec 352,9 mln zł przed rokiem. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 7 mln zł wobec straty wynoszącej 11,5 mln zł rok wcześniej. Polimex-Mostostal zakończył I kwartał zyskiem netto w wysokości 9,3 mln zł wobec straty w wysokości 17,6 mln zł przed rokiem. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 9,8 mln zł wobec 17,9 mln zł straty w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W I kwartale zysk operacyjny segmentu produkcji wyniósł 5,9 mln zł. Segment budownictwa przemysłowego przyniósł 2,8 mln zł zysku operacyjnego, a segment budownictwa infrastrukturalnego 3,8 mln zł. W segmencie energetyki zysk operacyjny wyniósł 237 tys. zł. W segmencie "nafta, gaz, chemia" spółka osiągnęła 1,4 mln zł zysku operacyjnego.

Aktualny portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3,72 mld zł. Portfel zamówień na 2020 rok wynosi 1,13 mld zł, na 2021 rok 1,04 mld zł, na 2022 rok 0,92 mld zł, a na następne lata 0,63 mld zł.

Spółka poinformowała, że nie przewiduje w średnim i długim okresie istotnego wpływu epidemii COVID–19 na działalność oraz wyniki finansowe.

Na poniedziałkowej sesji na GPW w pierwszej godzinie handlu kurs akcji spółki Polimex wzrósł o 12%.

Czytaj także: Polimex Mostostal prezentuje wyniki finansowe za 2019 r. Akcje spółki mocno w górę

17 kwietnia przed sesją na GPW spółka Polimex Mostostal przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Okazały się one znacznie wyższe niż w poprzednim roku.   17 kwietnia przed sesją na GPW spółka Polimex Mostostal opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,59 mld zł wo.. Czytaj
Polimex Mostostal prezentuje wyniki finansowe za 2019 r. Akcje spółki mocno w górę

Notowania: Polimex-Mostostal SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PXM/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk