• Odbierz prezent
Polimex-Mostostal

15 maja spółka Polimex-Mostostal przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one dużo słabsze niż rok wcześniej. Co może wpłynąć na wyniki spółki w kolejnych kwartałach?

 

15 maja przed sesją na GPW spółka Polimex-Mostostal opublikowała raport za 1 kwartał 2019 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 352,9 mln zł wobec 348,27 mln zł w 1 kwartale 2018 r. Były więc wyższe o 1,3%. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 11,51 mln zł wobec zysku 3,55 mln zł osiągniętego rok wcześniej. W 1 kwartale 2019 r. strata netto wyniosła 17,94 mln zł wobec straty netto wynoszącej 1,01 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Aktualny portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal wynosi około 2,44 mld zł.

Polimex-Mostostal to jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Jest generalnym wykonawcą w zakresie budownictwa przemysłowego. Realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska.

Działalność Grupy wykazuje cechy sezonowości w zakresie prac budowlano-montażowych, remontowych i drogowych.

W raporcie wspomniano o najważniejszych czynnikach mających wpływ na wyniki w kolejnym kwartale. Należą do nich: zgodna z harmonogramem realizacja projektów Żerań (budowa bloku parowo-gazowego dla Elektrociepłowni Żerań) i Opole (budowa bloków energetycznych 5 i 6 w Elektrowni Opole), a także sytuacja makroekonomiczna w kraju i za granicą wpływająca na popyt na usługi budowlane oraz sytuacja na rynkach finansowych, sytuacja finansowa konsorcjantów i podwykonawców, poziom cen surowców, materiałów i usług budowlanych.

W trakcie środowej sesji na GPW cena akcji spółki Polimex-Mostostal znalazła się ponad 5% na minusie.

Czytaj także: Polimex-Mostostal osiągnął zysk! Zobacz, co warto wiedzieć o działalności spółki

12 kwietnia Polimex-Mostostal opublikował raport roczny za 2018 r. Pomimo niższych przychodów ze sprzedaży, znaczącej poprawie uległ wynik finansowy netto. Spółka osiągnęła zysk.   12 kwietnia przed sesją na GPW spółka Polimex-Mostostal opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. W ujęciu skonsolido.. Czytaj
Polimex-Mostostal osiągnął zysk! Zobacz, co warto wiedzieć o działalności spółki


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk