• Odbierz prezent
Polimex-Mostostal

26 sierpnia spółka Polimex-Mostostal przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody były niższe niż rok temu. Jednocześnie strata z działalności operacyjnej była niższa niż w ubiegłym roku, co przełożyło się na lepszy wynik netto.

 

26 sierpnia przed sesją na GPW spółka Polimex-Mostostal opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody wyniosły 750,29 mln zł wobec 810,35 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stanowi to spadek 7,4% rok do roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 3,94 mln zł wobec 8,54 mln zł rok wcześniej. Strata netto wyniosła 12,13 mln zł wobec straty netto wynoszącej 20,8 mln zł w I półroczu 2018 r.

W raporcie poinformowano, że na spadek przychodów miało wpływ obniżenie sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych w segmencie produkcji oraz w segmencie budownictwa przemysłowego. Przychody kontraktu Opole w I półroczu były niższe o 22 mln zł niż przychody osiągnięte z tego segmentu w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Przychody segmentu energetyka uległy obniżeniu o kwotę 4 mln zł rok do roku.

W I półroczu 2019 r. Polimex-Mostostal wykazał niższą stratę z działalności operacyjnej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik ten wynika z osiągnięcia wyższego zysku brutto ze sprzedaży, niższych kosztów sprzedaży przy niewielkim pogorszeniu zysku z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz zwiększeniu kosztów ogólnego zarządu.

Portfel zamówień na 2019 r. ma wartość 750 mln zł, na 2020 r. 796 mln zł, na 2021 r. 415 mln zł, a na dalsze lata 387 mln zł.

W pierwszej godzinie poniedziałkowej sesji na GPW cena akcji spółki Polimex-Mostostal była notowana w okolicach 2% na minusie, po czym spadek ten zmniejszył się do 0,22%.

Notowania: Polimex-Mostostal SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PXM/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk