• Odbierz prezent
POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki (2021-02-26 14:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
RB 11_2021- Załącznik - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal S.A..pdfUchwały podjęte przez NWZ
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTALBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
022 8297100022 8260493
(telefon)(fax)
kontakt@polimex.plwww.polimex.pl
(e-mail)(www)
8210014509710252031
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Michał GłowińskiSpecjalista ds. prawnych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk