• Odbierz prezent
Polimex Mostostal

17 kwietnia przed sesją na GPW spółka Polimex Mostostal przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Okazały się one znacznie wyższe niż w poprzednim roku.

 

17 kwietnia przed sesją na GPW spółka Polimex Mostostal opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,59 mld zł wobec 1,64 mld zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 60,42 mln zł wobec 35,46 mln zł w poprzednim roku. EBITDA wzrosła do 96 mln zł z 62 mln zł przed rokiem. W 2019 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości 50,65 mln zł wobec 16,17 mln zł rok wcześniej.

Aktualny portfel zamówień, pomniejszony o sprzedaż konsorcjantów, wynosi około 4 mld zł.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że największym sukcesem 2019 roku był wybór Polimex Mostostal jako wykonawcy budowy węglowego bloku energetycznego elektrociepłowni Zakładów Azotowych w Puławach. Wartość tego kontraktu to prawie 1,6 mld zł netto.

Poinformowano również, że Polimex w sposób organiczny wraca na rynek drogowy. W grudniu 2019 r. w ramach konsorcjum spółki Polimex Mostostal SA ze spółka zależną Polimex Infrastruktura sp z. o.o. podpisano umowę z zarządem dróg miejskich miasta Konin na wykonanie największej od 12 lat inwestycji drogowej o wartości 72 mln zł brutto.

W październiku 2019 r. Polimex zwiększył swój pakiet akcji Energomontaż – Północ Bełchatów Sp. z o.o. do 55%, przejmując kontrolę nad spółką.

30 stycznia 2020 r. w Elektrowni Dolna Odra należącej do PGE podpisano kontrakt na nową mega inwestycję energetyczną – budowę dwóch nowych bloków energetycznych zasilanych paliwem gazowym o łącznej mocy ok. 1400 MW.

W pierwszej godzinie piątkowej sesji na GPW kurs akcji Polimex zyskuje 14%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk