• Odbierz prezent
POLIMEX-MOSTOSTAL: Otrzymanie przez podmiot zależny Emitenta polecenia realizacji Fazy II projektu „Park Wiatrowy Janikowo”. (2021-02-18 15:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Otrzymanie przez podmiot zależny Emitenta polecenia realizacji Fazy II projektu „Park Wiatrowy Janikowo”.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa sp.k. z siedzibą w Siedlcach (podmiot zależny Emitenta) otrzymała od Janikowo GP GmBH sp.k. z siedzibą w Dąbrowie (dawniej E&W spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) polecenie wykonania Fazy II projektu, którego przedmiotem jest kompleksowe wykonanie, w formule „pod klucz”, farmy wiatrowej „Park Wiatrowy Janikowo” w skład którego wchodzi 30 turbin o łącznej mocy 60MW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTALBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
022 8297100022 8260493
(telefon)(fax)
kontakt@polimex.plwww.polimex.pl
(e-mail)(www)
8210014509710252031
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Michał GłowińskiSpecjalista ds. prawnych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk