• Odbierz prezent
Polimex-Mostostal

12 kwietnia Polimex-Mostostal opublikował raport roczny za 2018 r. Pomimo niższych przychodów ze sprzedaży, znaczącej poprawie uległ wynik finansowy netto. Spółka osiągnęła zysk.

 

12 kwietnia przed sesją na GPW spółka Polimex-Mostostal opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 1,64 mld zł wobec 2,42 mld zł w 2017 r. Pomimo spadku przychodu o ponad 30%, spółka zakończyła rok 2018 zyskiem. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 35,46 mln zł wobec straty w wysokości 74,17 mln zł w poprzednim roku. Zysk netto wyniósł 16,17 mln zł wobec straty netto w 2017 r., wynoszącej 137,4 mln zł.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że w 2018 r. sytuacja rynkowa była zróżnicowana w poszczególnych segmentach działalności spółki. Spółki z grupy kapitałowej Polimex-Mostostal działają w oparciu o takie segmenty biznesowe, jak nafta, chemia, gaz i inżynieria środowiska, energetyka i serwis, budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe, a także produkcja.

Dodano, że spółka odczuła znaczący wzrost cen zakupu surowców i materiałów budowlanych we wszystkich segmentach działalności.

Duże znaczenie w 2018 r. miały kluczowe projekty. W szczególności warto wspomnieć, że spółka kończy swój największy projekt energetyczny – budowę bloków 5 i 6 o mocy 900 MWe każdy, w Elektrowni Opole dla PGE GiEK S.A. Spółka realizuje także wiele innych projektów, w tym m. in. budowę największego w Polsce bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Żerań dla PGNiG Termika S.A.

Aktualny portfel zamówień spółki wynosi około 1,54 mld zł.

Zarząd spółki jest zadowolony z osiągniętych wyników, podobnie jak akcjonariusze. W trakcie piątkowej sesji na GPW cena akcji spółki wzrosła o ponad 4%.

 FXMAG akcje polimex-mostostal osiągnął zysk! zobacz, co warto wiedzieć o działalności spółki polimex-mostostal spółka gpw 1

 

O spółce

Polimex-Mostostal jest jedną z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych. Firma działa na rynku od 1945 r. Na GPW jest obecna od 1997 r.

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk