• Odbierz prezent
POLICE: Spełnienie warunków do Zamknięcia Finansowego (2021-02-25 21:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Spełnienie warunków do Zamknięcia Finansowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 37/2020 z dnia 31 maja 2020 r., nr 38/2020 z dnia 31 maja 2020 r., nr 54/2020 z dnia 7 października 2020 r. oraz nr 57/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu [25] lutego 2021 r. spółka stowarzyszona z Emitentem – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „GA Polyolefins”) powzięła informacje z Banku Polska Kasa Opieki S.A. działającego jako Agent Kredytu, o otrzymaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub informacji stanowiących warunki zawieszające do osiągnięcia Zamknięcia Finansowego zgodnie z Umową Kredytów (zdefiniowaną w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 31 maja 2020 r.), z późniejszymi zmianami, w formie i treści satysfakcjonującej Kredytodawców.

W związku z powyższym osiągnięte zostało Zamknięcie Finansowe, co umożliwia GA Polyolefins składanie wniosków o wypłatę środków z kredytów, z zastrzeżeniem spełnienia specyficznych warunków do pierwszej wypłaty każdego kredytu oraz dodatkowych warunków do każdego uruchomienia, nieodbiegających od warunków przewidzianych w podobnych typach finansowania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICEChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010Police
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kuźnicka1
(ulica)(numer)
091 3171717091 3173603
(telefon)(fax)
ir.police@grupaazoty.comhttp://zchpolice.grupaazoty.com.pl
(e-mail)(www)
8510205573810822270
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2021-02-25Tomasz PanasWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk