• Odbierz prezent
POLENERGIA: ZAWIADOMIENIE O ZMNIEJSZENIU STANU POSIADANIA (2021-03-02 13:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZAWIADOMIENIE O ZMNIEJSZENIU STANU POSIADANIA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 2 marca 2021 r. Spółka otrzymała od Capedia Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, podmiot kontrolowany przez China - Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund SCS SICAV-SIF („Capedia”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Zgodnie z zawiadomieniem, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego, Capedia w następstwie rozliczenia wezwania przez BIF IV Europe Holdings Limited, zbyła 7.266.122 akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 7.266.122 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,99% ogólnej liczby akcji oraz 15,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Tym samym po zmniejszeniu stanu posiadania, Capedia posiada mniej niż 15%, mniej niż 10% oraz mniej niż 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz mniej niż 15%, mniej niż 10% oraz mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W konsekwencji, Capedia posiada 0 akcji w kapitale zakładowym Spółki dających prawo do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy
Załączniki
PlikOpis
Capedia - Notification to Polish Financial Authority (project Skyline) dd 25.02.2021.pdfZawiadomienie Capedia Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-526Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krucza24/26
(ulica)(numer)
022 522 39 00022 522 31 61
(telefon)(fax)
info@polenergia.plpolenergia.pl
(e-mail)(www)
5261888932012693488
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Michał MichalskiPrezes Zarządu
2021-03-02Piotr MaciołekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk