• Odbierz prezent
POLENERGIA: ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 20% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (2021-02-25 16:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 20% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2021 roku, Spółka otrzymała od BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo („Inwestor”) zawiadomienie w trybie: (i) art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), (ii) art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej oraz (iii) art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, które stanowi załącznik do niniejszego raportu, Inwestor w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki, na które złożono zapisy w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 6 listopada 2020 roku oraz zmienionym komunikatami ogłoszonymi w dniach 8 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r., 20 stycznia 2021 r. oraz 5 lutego 2021 r. nabył 10 370 213 akcji Spółki, co stanowi 22,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10 370 213 głosów w Spółce, co stanowi 22,82% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie, Inwestor poinformował w zawiadomieniu, że wraz z Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którą łączy Inwestora porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej, strony tego porozumienia posiadają obecnie łącznie 33 837 256 akcji Spółki, co stanowi 74,46% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 33 837 256 głosów w Spółce, co stanowi 74,46% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie.pdfzawiadomienie BIF IV Europe Holdings Limited wysłane do Spółki
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-526Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krucza24/26
(ulica)(numer)
022 522 39 00022 522 31 61
(telefon)(fax)
info@polenergia.plpolenergia.pl
(e-mail)(www)
5261888932012693488
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Iwona SierżęgaCzłonek Zarządu
2021-02-25Piotr MaciołekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk