• Odbierz prezent
Polenergia z wynikami za III kwartał 2020 r. Analitycy nie tego się spodziewali!

5 listopada Polenergia opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2020 r.  Były one znacznie niższe niż rok temu, a jednocześnie też znacznie wyższe od szacunków analityków.

 

5 listopada po sesji na GPW spółka z branży energetycznej Polenergia opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 507,5 mln zł wobec 643,4 mln zł w analogicznym kwartale zeszłego roku, co stanowi spadek o 21% rok do roku. Zysk operacyjny był niższy o 37% niż przed rokiem i wyniósł 29,7 mln zł. Dla porównania w III kwartale 2019 r. był on na poziomie 47,1 mln zł. EBITDA wyniosła 53,1 mln zł wobec 72,6 mln zł w porównywalnym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 27% rdr. Polenergia zakończyła III kwartał zyskiem netto w wysokości 16,1 mln zł w porównaniu do 28,9 mln zł rok wcześniej. Zysk netto był niższy o 44% niż przed rokiem.

Chociaż wyniki spółki były niższe niż przed rokiem, zaskoczyły one analityków, przewyższając ich szacunki. Przychody okazały się wyższe o 34% od konsensusu analityków na poziomie 377,9 mln zł. Wynik EBITDA był o 3,8% wyższy od szacunków analityków na poziomie 51,2 mln zł. Zysk operacyjny przewyższył szacunki analityków o 13,8%. Konsensus zakładał zysk operacyjny na poziomie 26,1 mln zł. Zysk netto okazał się wyższy o 28,8% od szacunków analityków na poziomie 12,5 mln zł.

Spółka poinformowała, że na spadek przychodów ze sprzedaży istotny wpływ miały niższe przychody segmentu obrotu i sprzedaży oraz gazu i czystych paliw. Do spadku wyniku EBITDA przyczynił się przede wszystkim niższy wynik segmentu gazu i czystych paliw w efekcie niższych przychodów z rekompensat.

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk