• Odbierz prezent
Polenergia

18 maja po sesji na GPW spółka Polenergia opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Polenergia poinformowała też o przyjętej strategii na najbliższe lata, zgodnie z którą zakłada wzrost zysku.

 

18 maja po sesji na GPW spółka Polenergia opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 459 mln zł wobec 714,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 36% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej był wyższy o 27% niż przed rokiem i wyniósł 68,6 mln zł wobec 54,3 mln zł rok wcześniej. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 94,1 mln zł wobec 80,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi wzrost o 17% rok do roku. W I kwartale Polenergia osiągnęła zysk netto w wysokości 49,9 mln zł wobec 37 mln zł przed rokiem. Zysk netto wypracowany przez spółkę był wyższy o 35% niż rok wcześniej.

W raporcie poinformowano, że spadek przychodów był spowodowany głównie mniejszymi przychodami w segmencie obrotu (o 247,2 mln zł) oraz w segmencie energetyki konwencjonalnej (o 21,8 mln zł), które zostały częściowo skompensowane przez wyższe przychody w segmencie farm wiatrowych (o 9,5 mln zł). Skorygowany wynik EBITDA wzrósł głównie za sprawą  wyższego wyniku segmentu energetyki wiatrowej dzięki wyższym wolumenom produkcji oraz wyższym cenom sprzedaży zielonych certyfikatów i energii elektrycznej.

Dodatkowo w tym dniu Polenergia poinformowała, że rada nadzorcza zatwierdziła przygotowaną przez zarząd strategię na lata 2020-2024. Po wdrożeniu strategii, Polenergia zakłada osiągnięcie zysku EBITDA w wysokości 418 mln zł, co stanowiłoby wzrost o 139 mln zł w porównaniu z zyskiem osiągniętym w 2019 r. Realizacja strategii wymaga dodatkowego finansowania zewnętrznego w wysokości ok. 0,5 mld zł.

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk