• Odbierz prezent
Polenergia spółka

9 marca po sesji spółka Polenergia przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Mimo niższych przychodów, był to rekordowy rok dla spółki pod względem osiągniętego zysku.

 

9 marca po sesji na GPW spółka Polenergia opublikowała wyniki finansowe  za 2019 r. W całym roku przychody ze sprzedaży wyniosły 2,6 mld zł wobec 3,41 mld zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 180,65 mln zł wobec 95,79 mln zł w poprzednim roku. W 2019 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości 109,04 mln zł wobec 3,38 mln zł przed rokiem.

W 2019 r. Polenergia osiągnęła skorygowany wynik EBITDA w wysokości 279,1 mln zł, a więc o 90,7 mln zł wyższy niż w poprzednim roku. Wynik EBITDA segmentu energetyki wiatrowej wyniósł 178,7 mln zł i był o 87% wyższy niż przed rokiem. Wynik EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej obniżył się natomiast o 29,2 mln zł i wyniósł 80,7 mln zł. Wynik EBITDA segmentu obrotu wyniósł 14,8 mln zł wobec straty w wysokości 16 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA segmentu dystrybucji był wyższy o 0,6 mln zł niż rok wcześniej i wyniósł 15,1 mln zł.

W czwartym kwartale przychody wyniosły 649  mln zł i były niższe o 26,9% niż rok wcześniej. Osiągnięte przez spółkę przychody okazały się  niższe o 2,8% od szacunków analityków na poziomie 667,9 mln zł. W tym okresie EBITDA wyniosła 78,7 mln zł. Wynik ten był wyższy o 15,7% niż przed rokiem. Okazał się też wyższy o 5,4% od konsensusu analityków na poziomie 74,7 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 57,4 mln zł i był wyższy o 15,7% niż rok wcześniej. Przewyższył o 48,1% oczekiwania analityków na poziomie 38,8 mln zł. W czwartym kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 34,5 mln zł. Był on wyższy o 107,8% niż przed rokiem. Przewyższył o 26,7% konsensus analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 27,2 mln zł.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że wysokie ceny energii elektrycznej i zielonych certyfikatów, stabilność regulacyjna oraz korzystne warunki wietrzne umożliwiły osiągnięcie rekordowych wyników finansowych. W 2019 r. Polenergia rozpoczęła budowę farmy wiatrowej Szymankowo (38 MW) i oddała do użytkowania pierwszy projekt elektrowni fotowoltaicznej w Sulechowie (8 MW). Dodano, że wygrana w aukcji dla nowych źródeł OZE stworzyła warunki dla realizacji kolejnych dwóch farm wiatrowych, jednak decyzja inwestycyjna w tej sprawie może zapaść w pierwszej połowie 2020 r. Spółka poinformowała, że nowe farmy wiatrowe pozwolą łącznie na zwiększenie całkowitej mocy w segmencie energetyki wiatrowej o 75%. Spółka kontynuowała też prace nad rozwojem morskich farm wiatrowych.

W 2019 r. kapitalizacja spółki zwiększyła się o 31%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk