• Odbierz prezent
POINTPACK.PL S.A.: Korekta raportu ESPI 22/2021 w sprawie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. (2021-09-27 09:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia:2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
POINTPACK.PL S.A.
Temat
Korekta raportu ESPI 22/2021 w sprawie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pointpack S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w treści raportu ESPI 22/2021 z dnia 17 września 2021 r. omyłkowo została zamieszczona błędna informacja dotycząca podmiotów składających zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie o takiej treści oprócz wskazanych w pierwotnym raporcie podmiotów EFF BV oraz Reventon Sp. z o.o. wpłynęło również od EFF Foundation. W treści raportu omyłkowo nie umieszczono również kopii dwóch zawiadomień. Emitent informuje, że z treści zawiadomień wynika, że wszystkie dotyczą tej samej transakcji, zgodnie z pierwotną wersją raportu.

W związku z powyższym poprawna treść raportu powinna brzmieć:

Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Pointpack S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta od EFF Foundation, EFF BV oraz Reventon Sp. z o.o.
Załączniki
PlikOpis
notification_art. 69a_EFF Foundation_PNT_16.09.2021_signed.pdf
zawiadomienie o zmianie udziału_69_Reventon_PNT_10.09.2021-sig.pdf
zawiadomienie o zmianie udziału_art. 69a_EFF_PNT_pl_eng_16.09.2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POINTPACK.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POINTPACK.PL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-825Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta42A
(ulica)(numer)
+48 22 379 02 70
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
529-179-94-98146090990
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-27Marek PiosikPrezes Zarządu Piosik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk