• Odbierz prezent
Podsumowanie uroczystych obchodów 30. rocznicy inauguracyjnej sesji na GPW
  • 16 kwietnia br. odbyły się uroczyste obchody 30. rocznicy inauguracyjnej sesji na GPW
  • Gościem honorowym był Andrzej Duda, Prezydent RP
  • Podczas jubileuszu swoje wystąpienia mieli wicepremierzy Jacek Sasin i Jarosław Gowin
  • W trakcie konferencji odbyło się także pięć paneli dyskusyjnych z udziałem osób związanych z rozwojem polskiego rynku kapitałowego
  • Dzisiejsze wydarzenie oraz całoroczne obchody 30-lecia GPW swoim Patronatem Honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Uroczyste obchody 30. rocznicy inauguracyjnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczęły się od symbolicznego otwarcia sesji giełdowej przez uderzenie w dzwon przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

- Po 30 latach Polska zmieniła się nie do poznania. GPW i wszyscy, którzy starali się o to, aby nasz rynek był dobrze funkcjonujący, bezpieczny i uczciwy, mają ogromny wkład w budowanie polskiej gospodarki
i za to dziś bardzo dziękuję. (…) Mamy absolutnie największą giełdę Europy Środkowej. Życzę GPW,
aby stawała się giełdą coraz mocniejszą, coraz większą, jedną z tych, które liczą się nie tylko w przestrzeni europejskiej, ale i na świecie
– powiedział Andrzej Duda, Prezydent RP inaugurując obchody 30-lecia GPW.

- Giełda jest nierozerwalnie związana z gospodarką. Trudno o silną, płynną i innowacyjną giełdę
bez dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Rozwój naszego parkietu odzwierciedla różne etapy ewolucji polskiej gospodarki. Giełdy przeszły drogę od miejsc obrotu akcjami do spółek technologicznych wchodzących w różne obszary rynków finansowych z wyrafinowanymi usługami. Naszym celem jest odnaleźć się w tych megatrendach i stać się hubem technologicznym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
– mówił Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

W pierwszym panelu „Przez Giełdę ku nowoczesności" moderowanym przez Przemysława Gerschmanna, Doradcę Zarządu GPW udział wzięli dr Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW, Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu, Asseco Enterprise Solutions Dawid Cycoń, Prezes Zarządu, ML System S.A., dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A., dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu, Mercator Medical S.A., Grzegorz Miechowski, Członek Zarządu, 11 bit studios S.A. Paneliści rozmawiali o wpływie pandemii COVID-19 na ich biznes oraz o tym, co dała im obecność na giełdzie, a także w jakim kierunku zmierza GPW i polski rynek kapitałowy.

- GPW chce nie tylko korzystać z najlepszych rozwiązań technologicznych, ale tworzyć własne, które będzie mogła globalizować. Nasza podstawowa działalność jest ograniczona do rynku polskiego, rynku Europy Środkowo-Wschodniej, a sprzedaż technologii jest nieograniczona. (...) Liczymy na to, że technologia będzie siłą napędową rozwoju naszego rynku - powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW podczas panelu.

- Muszę przyznać, że to, co się stało z Mercatorem, to osiągnęliśmy w bardzo dużym stopniu dzięki GPW. Jest jedną z instytucji, o których mogę mówić tylko w superlatywach i od 30 lat tak o niej myślę - podkreślił Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu, Mercator Medical.

Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych w swoim wystąpieniu podczas wydarzenia podkreślił pozycję GPW w polskiej gospodarce: - GPW jest centralnym punktem na gospodarczej mapie Polski, podporą polityki rządu. Doskonale wpisuje się w ekosystem wsparcia biznesu. Co cieszy, pomimo trudnego, pandemicznego okresu, giełdzie udało się znacząco poprawić wyniki finansowe, osiągając najwyższe przychody i wynik EBITDA w swojej historii.

W trakcie panelu „GPW a spółki skarbu państwa – nie tylko prywatyzacja" moderowanym przez Wojciecha Surmacza, Prezesa Polskiej Agencji Prasowej uczestniczyli: Jan Szewczak, Członek Zarządu, PKN ORLEN S.A., Marcin Chludziński, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A., Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski S.A., Marcin Gadomski, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A. Paneliści dyskutowali o roli spółek Skarbu Państwa na warszawskim parkiecie i w polskiej gospodarce. Zdaniem uczestników spółki Skarbu Państwa przynoszą korzyści akcjonariuszom i gospodarce, mają też znaczenie strategiczne.

- Giełda pozwala na pozyskiwanie kapitału potrzebnego na rozwój, dzięki dobrej rozpoznawalności, KGHM nie ma problemów ze znalezieniem nabywców na swoje obligacje. Poprzez swoją pozycję i siłę kapitałową możemy istotnie wspierać rynek kapitałowy i kondycję polskiej gospodarki, również w wymiarze globalnym – podkreślił Marcin Chludziński, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź.

- GPW jest największą giełdą instrumentów finansowych w regionie CEE. Inwestorzy wysoko oceniają infrastrukturę naszego rynku kapitałowego, czego potwierdzeniem jest obecność Polski w gronie rynków rozwiniętych według FTSE Russell. Polski rynek stara się być obecny w obszarach bardzo ważnych dla inwestorów - nowych technologiach. Jesteśmy rynkiem, który ma najwięcej firm gamingowych - mówił Marcin Gadomski, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao.

W trzecim panelu „Emitenci – inwestorzy – rynek” udział wzięli Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW, Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Jarosław Dominiak, Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Radosław Olszewski, Prezes Zarządu, DM BOŚ S.A., Piotr Kozłowski, Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao, Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, KDPW S.A. Dyskusję na temat ścisłej współpracy wszystkich uczestników rynku kapitałowego, sukcesu GPW na tle innych europejskich giełd, a także wyzwań stojących przed rynkiem kapitałowym w Polsce moderował Roman Młodkowski, Prezes Zarządu Biznes24.

- Na giełdzie warszawskiej, obok lokalnych inwestorów instytucjonalnych, czy indywidualnych, inwestują także podmioty zagraniczne, w tym fundusze globalne. Taki miks inwestorski wpływa na atrakcyjność naszego rynku kapitałowego i jest niewątpliwie sukcesem. Dzisiaj, polski rynek kapitałowy i polska giełda jest modelem udanej transformacji i wprowadzenia instytucji wolnorynkowych do systemu gospodarczego. Wiele krajów zazdrości nam naszej giełdy i rynku kapitałowego. Często mówi się, że GPW nie ma
z kim konkurować, jednak ja dostrzegam coraz większą konkurencję dla GPW. Rywalizujemy o inwestorów czy uczestników rynku, dlatego ważnym aspektem jest wprowadzanie innowacji
– podkreśliła Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

- Droga jaka została przebyta przez GPW jest nieprawdopodobnym osiągnięciem. Musimy pamiętać
od jakiego poziomu startowaliśmy, czyli od bezwzględnego zera. Dzisiaj gdy rozmawiamy o giełdzie, mówimy o całym ekosystemie, który jest istotą giełdy i który jest na najwyższym poziomie technicznym oraz organizacyjnym –
mówił Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, KDPW.

- Rynek kapitałowy w Polsce to historia sukcesu ponad podziałami. W budowę rynku kapitałowego zaangażowały się wszystkie rządy po 1989 r. (…) Tak szeroki konsensus to coś w naszym kraju bardzo rzadkiego, ale właśnie dlatego po 30 latach możemy powiedzieć, że rynek kapitałowy w Polsce to historia sukcesu ponad podziałami. Okazaliśmy się na tym polu bardziej skuteczni niż wiele innych krajów. (…) Obecnie wsparcie polityczne jest konieczne, aby polski rynek kapitałowy zaczął grać w światowej ekstraklasie. Celem ma być stworzenie w Warszawie silnego, regionalnego centrum finansowego, miejsca, w którym firmy i inwestorzy z regionu spotykają się i robią biznes, miejsca stanowiącego drzwi do Unii Europejskiej ze wschodu i jednocześnie okno na wschód z zachodu – powiedział w swoim wystąpieniu Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

W panelu dyskusyjnym „Oszczędzanie, inwestowanie, rozwój gospodarczy” moderowanym przez
dr. Wojciecha Nagela, Przewodniczący Rady Fundacji GPW z udziałem: Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW, Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A., prof. dr hab. Krzysztof Borowski, SGH, Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, IZFiA rozmawiano o roli i wpływie PPK oraz OFE na rozwój polskiej giełdy.

- Programy emerytalne powiązane z rynkiem kapitałowym na zachodnich giełdach zostały przetestowane z powodzeniem. Polscy inwestorzy również mogą korzystać z wielu rozwiązań, które wspierają długoterminowe gromadzenie oszczędności. Dzięki różnorodnej ofercie programów każdy może dobrać produkty dopasowane do indywidulanych potrzeb. Na giełdzie patrzymy na PPK z dużym optymizmem. Jest to kolejny produkt inwestycyjny, który ma wielki potencjał. Mimo pandemii, której nikt nie mógł przewidzieć, to obecny czas na wprowadzanie PPK jest bardzo dobry – zaznaczył Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW.

- PPK wydają się obecnie bardzo atrakcyjną formą inwestycji zwłaszcza w otoczeniu bardzo niskich stóp procentowych, gdzie np. oprocentowanie bankowych depozytów jest bliskie zeru. Model inwestowania w PPK np. akcje, obligacje to dobrze sprawdzona w przeszłości strategia. Mimo turbulencji w 2020 r. związanych z pandemią, PPK okazały się bardzo opłacalnym sposobem gromadzenia i pomnażania kapitału – zwrócił uwagę Paweł Borys, Prezes Zarządu GPW.

Uczestnicy ostatniego panelu „GPW 1991-2021”: dr Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW, Dariusz Kułakowski, Członek Zarządu GPW, dr Wiesław Rozłucki, Prezes Zarządu GPW w latach 1991-2006, Elżbieta Pustoła, Prezes Zarządu KDPW w latach 1994-2009 oraz prof. Janusz Filipiak, Założyciel i Prezes Zarządu Comarch S.A. dyskutowali o rozwoju GPW na przestrzeni ostatnich 30 lat oraz o szansach i wyzwaniach stojących przed warszawskim parkietem w najbliższych latach. Panel moderował Maciej Bombol, Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego, GPW.

- GPW ma aspirację bycia regionalnym hubem dla młodych spółek technologicznych o olbrzymim potencjale, tzw. jednorożców. To, że możemy sprostać temu wyzwaniu, potwierdzają dane Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych. Profesjonalizm, wysokie standardy i zgodność
z międzynarodowymi praktykami wpisały się w DNA warszawskiej giełdy. Z sukcesem odpowiadamy
na nowe wyzwania, przede wszystkim na rosnącą automatyzację handlu giełdowego, wykorzystywanie nowych technologii np. sztucznej inteligencji, big data, blockchain oraz zdobywanie nowych rynków
i obszarów działalności
– podsumował Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

- Rozwój technologiczny, łatwy dostęp do globalnych rynków i tempo współczesnego świata są dziś wielką szansą, ale i ogromnym wyzwaniem. Stwarzają zarówno nieograniczone możliwości rozwoju,
jak i niespotykane dotąd zagrożenia. Aby im sprostać, musimy mieć mocne fundamenty, które w przypadku GPW są zbudowane na bogatej historii, niezwykłej determinacji oraz unikalnym know-how osób i instytucji, które od trzydziestu lat tworzą rynek kapitałowy
– dodał Dariusz Kułakowski, Członek Zarządu GPW.

- Pierwsza sesja była małym krokiem warszawskiej giełdy i dużym krokiem gospodarki rynkowej w Polsce. Była też symbolem obalenia dawnego systemu. GPW bezdyskusyjnie odniosła spektakularny sukces. Bardzo szybko pokonaliśmy Pragę i Budapeszt, chociaż to były giełdy, które w opinii wielu inwestorów i obserwatorów na początku lat 90-tych najlepiej rokowały – stwierdził Wiesław Rozłucki, Prezes Zarządu GPW w latach 1991-2006.

Cały dzień wystąpień i dyskusji oraz sesję giełdową zamknęło uroczyste uderzenie w dzwon pierwszego i obecnego Prezesa GPW - Wiesława Rozłuckiego oraz Marka Dietla.

Uroczyste obchody 30-lecia GPW będą się odbywały przez cały rok i zostały objęte Patronatem Honorowym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Wszystkie informacje na temat obchodów 30. rocznicy GPW są dostępne na dedykowanej stronie: https://30latgpw.pl/.

***

Historia giełdy

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj

Obecnie średni obrót sesyjny na GPW wynosi ok. 1,2 mld zł. Na Głównym Rynku notowane są akcje 434 firm (383 krajowych i 51 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 376 spółek (372 krajowych i 4 zagranicznych). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.


GPW w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk