• Odbierz prezent
Podsumowanie Konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie
  • 7 września 2020 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Giełd Trójmorza organizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
  • Wydarzenie swoim Patronatem Honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Gospodarzami Konferencji Giełd Trójmorza był Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW oraz Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW. W konferencji udział wzięli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda, prezesi giełd papierów wartościowych z Czech, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Węgier, przedstawiciele administracji publicznej, eksperci instytucji promujących ideę zrównoważonego rozwoju i praktycy biznesu.

Rynki kapitałowe odgrywają kluczowe znaczenie w czasach niepewności. Pokazał to dogłębnie kryzys wywołany przez pandemię Covid-19. GPW od lat dba i poszerza historię współpracy pomiędzy giełdami
z regionu Trójmorza organizując i angażując się w wydarzenia najważniejsze dla dalszego rozwoju regionu

i wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej.

Konferencja Giełd Trómorza jest przykładem współpracy rynków finansowych państw Trójmorza,
w szczególności w zakresie wzajemnej wymiany doświadczeń w obszarze technologii informatycznych.
W obecnej globalnej gospodarce, giełda to nie tylko tradycyjnie rozumiane miejsce pozyskiwania kapitału
i dokonywania transakcji. Światowe giełdy to w coraz w większym stopniu spółki, których rozwój oparty jest o najnowsze technologie i produkty z nimi związane.

- Dyskusja o tym, w jaki sposób budować rynek kapitałowy, a także rozwój ekonomii jest jedną z kwestii fundamentalnych. Naszym wielkim, wspólnym celem jest doprowadzenie do rozwoju gospodarczego w Europe Środkowo-Wschodniej, jaki jest na zachodzie kontynentu (…) - rynek kapitałowy ogrywa w tym niebagatelną rolę. Trójmorze stanowi jedną trzecią terytorium UE, jedną czwartą społeczeństwa UE i dziesięć procent kapitału. Uczestnicy Konferencji Giełd Trójmorza współtworzą ten rynek i mają wpływ na poszczególne podmioty, które w tych krajach działają – powiedział Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej otwierając spotkanie w Krakowie.

Podczas panelu „Wyzwania rynków kapitałowych Trójmorza i znaczenie współpracy regionalnej” prezesi giełd papierów wartościowych z regionu: Prezes Zarządu GPW – Marek Dietl, CEO, Bratislava Stock Exchange - Peter Kubricky, CEO, Prague Stock Exchange - Petr Koblic, CEO, Budapest Stock Exchange - Richárd Végh, President of the Management Board, Ljubljana Stock Exchange - Aleš Ipavec, oraz Chairman of the Board of Governors, Bucharest Stock Exchange - Radu Hanga podkreślali istotę współpracy rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej dla dalszego rozwoju giełd i krajowych gospodarek.

- Kolejne inicjatywy w ramach Trójmorza przybliżają Europę Środkowo-Wschodnią do roli gospodarczego serca Europy. W ramach regionalnego partnerstwa coraz silniej współpracują też rynki kapitałowe. Wyrazem tego jest organizowana dziś w Krakowie Konferencja Giełd Trójmorza. Odbywa się w szczególnym momencie, gdy z jednej strony cały świat zmaga się z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa, a z drugiej wstrząs, jaki wywołał COVID-19, otwiera nowe możliwości i szanse przed gospodarkami regionu - mówił Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

W drugim panelu „Czy zwiększanie świadomości ESG może podnieść konkurencyjność regionu?” udział wzięli Członek Zarządu GPW – Izabela Olszewska, Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland – Kamil Wyszkowski, Dyrektor ds. ESG na Europę Środkową i Wschodnią, Abris Capital Partners Ltd. – Robert Sroka oraz Dyrektor Regionalny na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie, EBOR – Grzegorz Zieliński. Paneliści mówili o tym, jak inwestycje ESG na rynkach globalnych w ostatnich latach dynamicznie zyskują na znaczeniu oraz w jaki sposób giełdy i notowane na giełdach spółki mogą stanowić źródło inspiracji dla innych podmiotów odnośnie tego, jakie działania należy podejmować, aby wpisać się w nowe wymogi i trendy.

- Inwestowanie zgodnie z zasadami ESG jest szybko postępującym trendem, który pozostanie z nami na dłużej. Będzie kształtował rynki kapitałowe w najbliższej i dalszej przyszłości. Katalizatorami tego zjawiska są regulacje, technologie i zmiany w środowisku inwestorskim. Przede wszystkim jest to napływ nowych inwestorów, którzy zwracają uwagę na to, aby ich środki finansowe były inwestowane odpowiedzialnie - powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Partnerem Konferencji Giełd Trójmorza była GPW Tech, partnerami medialnymi: Dziennik Gazeta Prawna oraz Polska Agencja Prasowa.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk