• Odbierz prezent
podatki urząd skarbowy fiskus

Skarbówka niezbyt chętnie umarza podatki. Dotyczy to nie tylko firm, ale też zwykłych podatników. Kto może liczyć na łaskawość fiskusa? Jakie warunki muszą być spełnione?

 

29 października „Rzeczpospolita” poinformowała o sytuacji w zakresie umarzania długów podatkowych przez urzędy skarbowe. Okazało się, że z danych Ministerstwa Finansów wynika, że zmniejszyła się liczba podatników, którym skarbówka umorzyła długi.

Szczególnie niechętnie fiskus umarza podatki przedsiębiorcom. Możliwość umorzenia zaległości podatkowych dotyczy przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy nie mają żadnego majątku.

Jak informują eksperci, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita”,  Arkadiusz Łagowski - ekspert Lewiatana, doradca podatkowy w Grant Thornton i Michał Roszkowski - radca prawny w Accreo, zwracają uwagę na to, że fiskus nie jest skłonny umarzać długi tym firmom, które są w trudnej sytuacji finansowej, jednak posiadają jakikolwiek majątek, który można spieniężyć, taki jak np. nieruchomość. Posiadając nieruchomość, firma może wziąć pożyczkę pod jej zastaw i zapłacić zaległe podatki.

Na szansę na pozytywną decyzję fiskusa można liczyć tylko wtedy, gdy podatnik wykaże, że umorzenie podatku jest uzasadnione ważnym interesem. Ważny interes podatnika dotyczy np. sytuacji materialnej zagrażającej jego egzystencji. Ważny interes publiczny dotyczy np. sytuacji, gdy odmowna decyzja urzędu prowadzi do likwidacji firmy i zwolnienia pracowników. Jak podkreślają eksperci, nawet w takich sytuacjach nie zawsze można liczyć na przychylną decyzję urzędników, gdyż takie decyzje są uznaniowe. Zależą od urzędników, którzy odpowiadają przed swymi przełożonymi, toteż są ostrożni w zakresie umarzania długów podatkowych.

 

Inne rozwiązania

Według ekspertów większe szanse są na rozłożenie długu na raty lub odroczenie terminu zapłaty zaległego podatku. Jednak często takie rozwiązania również spotykają się z odmową, gdyż urzędy obawiają się, że firma może zostać zlikwidowana lub jej majątek może zostać rozproszony.

 

Nie tylko firmy

„Rzeczpospolita” zwraca też uwagę na to, że nie tylko przedsiębiorcom jest trudno o umorzenie podatku. Również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą liczyć na łaskawość fiskusa w tym względzie. „Rzeczpospolita” podaje przykłady osób w trudnej sytuacji, które uzyskały umorzenie podatku dopiero dzięki wyrokowi sądu.

 

Dane Ministerstwa Finansów

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów liczba podmiotów, którym umorzono podatki, coraz bardziej się obniża. W 2016 r. było ponad 27 tysięcy takich podmiotów. W 2017 r. było ich około 20 tysięcy. Natomiast w połowie 2018 r. już tylko 5,6 tys. Nie są jednak znane dane dotyczące tego, ile wśród nich było firm, a ile osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę na to, że wzrastają natomiast kwoty umorzeń podatkowych. W 2016 r. łączna kwota umorzeń wyniosła 73 mln zł, w 2017 r. było to 146 mln zł, a w pierwszej połowie 2018 r. już prawie 163 mln zł.

 

Ostateczność

Skarbówka może również umarzać długi z urzędu, np. w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uzyskana w postępowaniu egzekucyjnym kwota nie przekroczy wydatków egzekucyjnych.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk