• Odbierz prezent
Enea - kurs akcji
Z artykułu dowiesz się:

- O wynikach finansowych Grypy Kapitałowej Enea S.A.
- o przewidywanych kosztach, które Grupa poniesie
- o reakcji rynku na dane

Enea S.A. - jedna z największych spółek energetycznych w Polsce notuje dobre wyniki w I kwartale 2017 r. Po wczorajszej publikacji raportu kwartalnego, kurs akcji poszedł solidnie w górę. Dziś nastroje inwestorów nie są już tak gorące. Enea podobnie jak większość Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie traci.

 

Wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa Enea S.A. może pochwalić się lepszymi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku wynikami finansowymi. O wynikach za I kwartał 2017 r., spółka poinformowała w raporcie kwartalnym 1/2017 QSR. Warto przeprowadzić krótką analizę finansową przedstawionych wyników. Jak poinformowała w raporcie zysk netto wyniósł ponad 321 mln zł, wobec ponad 290 mln zł za I kwartał 2016 r. - to wzrost o 10,6%. O ponad 7,5% spadły jednak przychody ze sprzedaży - z ponad 3 mld zł do niemal 2,8 mld zł.

 

Całkowite dochody Grupy wyniosły ponad 316 mln zł, wobec niemal 267 mln zł w I Q 2016 r., co stanowi wzrost o ponad 18,5%. Zysk na jedną akcję wyniósł 0,67 zł. to o 0,05 zł więcej niż rok wcześniej.

 

Przepływy pieniężne

Nie mniej istotne od wyników finansowych są przepływy pieniężne Grupy.  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są dodatnie i wzrosły o niemal 45% . Ponad dwukrotnie zwiększyła się ujemna wartość przepływów na działalności inwestycyjnej. Nieznacznie spadły przepływy z działalności finansowej (niemal 10%).

Takie kierunki przepływów z poszczególnych typów działalności świadczą dobrze o wydatkowaniu środków pieniężnych Grupy. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę siłę przepływów z poszczególnych rodzajów działalności, to można zauważyć znaczący spadek środków pieniężnych Grupy. Ich wartość spadła z ok. 2,34 mld zł do ok. 1,23 mld zł. W mojej opinii jest wystarczający poziom środków pieniężnych, biorąc pod uwagę, że krótkoterminowe zobowiązania Grupy wynoszą niemal 2,75 mld zł.

 

Reakcja rynku

Inwestorzy dobrze zareagowali na podane przez spółkę wyniki. Przez większość wczorajszego dnia, kurs akcji Enea S.A. wzrastał. Dziś mamy do czynienia z wyraźną korektą, zapoczątkowaną pod koniec wczorajszej sesji. Spadek kursu można wiązać również z wypowiedzią Prezesa Zarządu Mirosława Kowalika. Jak informuje PAP, powiedział on, że Grupa Kapitałowa, może wydać nawet do pół miliarda zł, na dostosowanie do konkluzji BAT (związanej z ochroną środowiska - przyp. red.).

 

 Kurs akcji Enea 26-05-2017

 

(źródło grafiki głównej: pl.wikipedia.org)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk