• Odbierz prezent
PNT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A. (2021-03-31 21:06)
Zarząd Spółki Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 kwietnia 2021 roku na godzinę 15.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Joanna Szumańska, Monika Strus-Siodłowska s.c. w Warszawie przy ul. Bagatela 11 lok. 4.

Treść ogłoszenia wraz z informacją o liczbie akcji i głosów w Spółce, projekty uchwał będące przedmiotem obrad, treść proponowanych zmian w Statucie Spółki, a także formularze związane z udzielaniem pełnomocnictwa do udziału na Walnym Zgromadzeniu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Piosik - Prezes Zarządu
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 21:06:31Marek Piosik Prezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk