• Odbierz prezent
PNT: Raport roczny za 2020 rok Pointpack S.A. (2021-03-22 20:15)
Zarząd spółki Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2020 wraz z załącznikami, a także sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Piosik - Prezes Zarządu

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 20:15:10Marek Piosik Prezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk