• Odbierz prezent
PNT: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (2021-03-18 09:31)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje informację o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. na godzinę 11:00, o którego zwołaniu Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 3/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.
Przyczyną uzasadniającą odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są obostrzenia wprowadzone przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w województwie mazowieckim w związku z istotnym wzrostem zakażeń związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 oraz względy bezpieczeństwa akcjonariuszy i innych osób mających uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Jednocześnie Emitent informuje, że uchwały będące przedmiotem odwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaną wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostanie zwołane niezwłocznie po publikacji rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 2020 r.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-18 09:31:48Marek PiosikPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk