• Odbierz prezent
PMPG POLSKIE MEDIA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (2021-03-15 18:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr55/2021
Data sporządzenia:2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 15 marca 2021 roku Emitent otrzymał od Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii (dalej jako Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.

Na podstawie przedmiotowego zawiadomienia Akcjonariusz poinformował, że w dniu 12 marca 2021 roku dokonał poza rynkiem regulowanym czynności, których przedmiotem było zbycia akcji Emitenta, w wyniku czego zmniejszeniu uległ posiadany przez Akcjonariusza udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Emitenta do poziomu poniżej 5%.

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji Emitenta, w wyniku których nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów, Akcjonariusz posiadał 708 732 sztuk akcji Emitenta, które stanowiły 6,82 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 708 732 głosów, co stanowiło 6,83 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Aktualnie, po dokonaniu transakcji zbycia akcji Emitenta, w wyniku których nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów, Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść zawiadomienia Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
Informacja_Parrish_Media_Akcje_PMPG_KNF__zbycie_12.03.21.pdfZawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PMPG POLSKIE MEDIA SA
(pełna nazwa emitenta)
PMPG POLSKIE MEDIAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie212
(ulica)(numer)
022 347 50 00022 347 50 01
(telefon)(fax)
pmpg@point-group.plwww.point-group.pl
(e-mail)(www)
521-008-88-31010768408
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Ilona WeissPrezes Zarządu
2021-03-15Jolanta KlocWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk