• Odbierz prezent
PMPG POLSKIE MEDIA: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie współpracy. Zakończenie przeglądu opcji strategicznych. (2021-02-15 11:08)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Zawarcie listu intencyjnego w sprawie współpracy. Zakończenie przeglądu opcji strategicznych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lutego 2021 roku Emitent zawarł ze spółkami Quadtalent Europe Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz North Summit Capital GP Limited prowadząca działalność w Shenzhen w Chinach (posiadającą siedzibę rejestrową na Kajmanach) list intencyjny (dalej jako List Intencyjny), na mocy którego sygnatariusze Listu wyrazili chęć nawiązania współpracy w zakresie transformacji cyfrowej przedsięwzięć biznesowych Grupy Kapitałowej Emitenta, a w szczególności w zakresie stworzenia innowacyjnych modeli biznesowych i platform technologicznych bazujących na sztucznej inteligencji. Strony Listu Intencyjnego zadeklarowały niezwłoczne przystąpienie do ustalenia warunków przyszłej współpracy, które zostaną zapisane w umowie zawartej między stronami.

Emitent wskazuje, że List Intencyjny nie tworzy zobowiązania stron do podjęcia współpracy. W ocenie Emitenta, opierając się na deklaracjach wyrażonych w Liście Intencyjnym, można jednak zasadnie oczekiwać, że w niedalekim okresie dojdzie do zawarcia umowy oraz rozpoczęcia współpracy pomiędzy stronami.

Quadtalent Europe Limited to podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia opartej m.in. na sztucznej inteligencji technologii umożliwiającej transformację cyfrową firm z tradycyjnych sektorów gospodarki. North Summit Capital GP Limited to fundusz inwestycyjny, który udziela finansowania oraz wsparcia merytorycznego w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji i digitalizacji w branżach działających w modelach tradycyjnych.

W ocenie Emitenta, w przypadku rozpoczęcia współpracy pomiędzy stronami Listu Intencyjnego, można zasadnie oczekiwać, że współpraca przełoży się na działalność Emitenta, w szczególności jego model biznesowy oraz świadczone usługi.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zarząd Emitenta podjął w dniu 15 lutego 2021 roku uchwałę w sprawie zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych dla Grupy Kapitałowej Emitenta rozpoczętego na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 14 sierpnia 2019 roku. O rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem były aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej Emitenta oraz umożliwienie jej dalszego rozwoju, Emitent informował raportem bieżącym nr 103/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku. W ocenie Zarządu zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych dla Grupy Kapitałowej Emitenta uzasadnione jest zawarciem Listu Intencyjnego oraz rozpoczęciem rozmów między jego sygnatariuszami w zakresie ustalenia warunków przyszłej współpracy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PMPG POLSKIE MEDIA SA
(pełna nazwa emitenta)
PMPG POLSKIE MEDIAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie212
(ulica)(numer)
022 347 50 00022 347 50 01
(telefon)(fax)
pmpg@point-group.plwww.point-group.pl
(e-mail)(www)
521-008-88-31010768408
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Ilona WeissPrezes Zarządu
2021-02-15Jolanta KlocWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk