• Odbierz prezent
PMPG POLSKIE MEDIA: Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji PMPG Polskie Media S.A. (2021-03-03 17:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr44/2021
Data sporządzenia:2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji PMPG Polskie Media S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych Emitenta.

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta w transakcjach poza obrotem zorganizowanym jest 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 4,81% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 500.000 (pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 4,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zaproponowana przez Zarząd Emitenta cena zakupu jednej akcji wynosi 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy).

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta zawierające szczegółowe informacje dotyczące procedury składania ofert oraz nabycia akcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
PlikOpis
RB_44_2021_Załącznik_1_Zaproszenie_do_składania_ofert.pdfZaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji PMPG Polskie Media S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PMPG POLSKIE MEDIA SA
(pełna nazwa emitenta)
PMPG POLSKIE MEDIAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie212
(ulica)(numer)
022 347 50 00022 347 50 01
(telefon)(fax)
pmpg@point-group.plwww.point-group.pl
(e-mail)(www)
521-008-88-31010768408
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Ilona WeissPrezes Zarządu
2021-03-03Jolanta KlocWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk