• Odbierz prezent
PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji (2021-03-15 17:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr52/2021
Data sporządzenia:2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Dalej DM Santander) informację o nabyciu przez DM Santander, w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta z dnia 15 stycznia 2019 roku, akcji własnych Emitenta.

DM Santander, działając na zlecenie Emitenta, nabył w dniu 12 marca 2021 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 911 akcji własnych (kod ISIN: PLPEKPL00010) o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,009% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,009% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 4,86 zł.

W wyniku nabycia akcji Emitent posiada łącznie 768 220 akcji własnych o wartości nominalnej 6,00 zł każda, które stanowią 7,39% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 7,40% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcje własne zostały nabyte w ramach Programu Skupu Akcji, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.
Program Skupu Akcji jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku.
Akcje własne nabyte w ramach Programu Skupu Akcji mogą zostać:
a) przydzielone lub zaoferowane do nabycia pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub
b) odsprzedane.
Emitent nabył dotychczas w ramach Programu Skupu Akcji 762 475 akcji własnych z maksymalnej liczby akcji możliwej do nabycia w Programie Skupu Akcji wynoszącej 2 068 062. Emitent przeznaczył dotychczas na nabycie akcji w ramach Programu Skupu Akcji kwotę 1 803 985,72 zł z maksymalnej kwoty pieniężnej przeznaczonej na Program Skupu Akcji wynoszącej 2 000 000 zł.
Program Skupu Akcji trwa do dnia 3 listopada 2021 roku albo do chwili wyczerpania maksymalnej liczby akcji lub maksymalnej kwoty pieniężnej przewidzianych w Programie Skupu Akcji.

Emitent przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu 12 marca 2021 roku.

Emitent informuje ponadto, że od dnia 15 marca 2021 roku do publikacji najbliższego raportu okresowego, którego publikacja zaplanowana jest na dzień 14 kwietnia 2021 roku, Emitent nie będzie prowadził skupu akcji własnych.
Załączniki
PlikOpis
RB_52_2021_PMPG zestawienie transakcji 12.03.2021.pdfDane szczegółowe transakcji nabycia akcji własnych w dniu 12.03.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PMPG POLSKIE MEDIA SA
(pełna nazwa emitenta)
PMPG POLSKIE MEDIAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie212
(ulica)(numer)
022 347 50 00022 347 50 01
(telefon)(fax)
pmpg@point-group.plwww.point-group.pl
(e-mail)(www)
521-008-88-31010768408
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Ilona WeissPrezes Zarządu
2021-03-15Jolanta KlocWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk