• Odbierz prezent
PMI Wielkiej Brytanii - kolejna gospodarcza "życiówka"

23 kwietnia pojawiły się dane dotyczące indeksu PMI w Wielkiej Brytanii:

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii: 32,9 (prognoza: 42,0; poprzednio: 47,8)

Wskaźnik PMI dla usług w Wielkiej Brytanii: 12,3 (prognoza: 29,0; poprzednio: 34,5)

Composite PMI w Wielkiej Brytanii: 12,9 (prognoza: 31,4; poprzednio: 36,0)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

PMI w przeszłośći

Najgorszy do dziś odczyt indeksu PMI z Wielkiej Brytanii ujrzał światło dzienne 1 grudnia 2008 roku. Wynik ten wynosił 34,4 pkt. Tak fatalne dane spowodowane były potężnym kryzysem, który rozgrywał się w latach 2007-2009.

 Indeks PMI Wielka Brytania

Wykres odczytów wskaźnika PMI dla Wielkiej Brytanii (od marca 2008 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii

Indeksy PMI: Niemiec i Francji

Indeks PMI Strefy Euro


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk