• Odbierz prezent
Indeksy PMI Niemiec i Francji są dramatyczne. Totalna zapaść na rynku

23 kwietnia o godzinie 09:30 opublikowane zostały dane z Niemiec dotyczące indeksu PMI:

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech: 34,4 (prognoza: 39, poprzednio: 45,4)

Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: 15,9 (prognoza: 28,5; poprzednio: 31,7)

Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: 17,1 (prognoza: 31, poprzednio: 35)

Kwadrans wcześniej podane zostały również analogiczne dane płynące z Francji:

Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji: 31,5 (prognoza 37,5; poprzednio: 43,2)

Wskaźnik PMI dla usług we Francji: 10,4 (prognoza:25, poprzednio 27,4)

Wskaźnik łączny PMI wg. Markit we Francji: 11,2 (prognoza: 26, poprzednio 28,9)

O 8:00 został również podany dzisiaj klimat konsumpcyjny GfK w Niemczech: -23,4 (prognoza -1,8; poprzednio 2,7)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

PMI w przeszłości

Najgorszy wynik indeksu PMI w Niemczech odnotowany był po kryzysie z lat 2007-2009. Dokładnie 23 stycznia 2009 roku światło dzienne ujrzała zatrważająca wartość indeksu PMI na poziomie 32 punktów.

 indeks PMI Niemiec

Wykres odczytów wskaźnika PMI dla Niemiec (od marca 2008)

Podobnie sytuacja wyglądała we Francji, jednak tam odczyt nie był aż tak słaby i pojawił się nieco później, niż w Niemczech. Najniższy poziom indeksu PMI zanotowany we Francji wyniósł 34,8 punktów. Było to 20 lutego 2009 roku.

 indeks PMI Francja

Wykres odczytów wskaźnika PMI dla Francji (od sierpnia 2008)


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk