• Odbierz prezent
PMI dla usług w najważniejszych państwach europejskich. Czy rynek się odradza po pandemii koronawirusa ?

Poznaliśmy dzisiaj wartość wskaźników PMI za maj dla poszczególnych gospodarek europejskich oraz całej Strefy Euro:

Composite PMI w Wielkiej Brytanii: 30,0 (prognoza: 28,9; poprzednio: 13,8)

Wskaźnik PMI dla usług w Wielkiej Brytanii: 29,0 (prognoza: 28,0; poprzednio: 13,4)

Wskaźnik PMI dla usług w Strefie Euro: 30,5 (prognoza: 28,7; poprzednio: 12,0)

Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit: 31,9 (prognoza: 30,5; poprzednio: 13,6)

Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: 32,6 (prognoza: 31,4; poprzednio: 16,2)

Wskaźnik PMI dla usług we Francji: 31,1 (prognoza: 29,4; poprzednio: 10,2)

Wskaźnik PMI dla usług we Włoszech : 28,9 (prognoza: 26,5; poprzednio: 10,8)

Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii: 27,9 (prognoza: 25,0; poprzednio: 7,1)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Wskaźnik PMI z gospodarek europejskich

USA: wskaźnik ISM i PMI dla przemysłu

Australia: stopy procentowe

Australia: PKB i zezwolenia na budowę

Niemcy: rynek pracy


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk