• Odbierz prezent
PMI dla usług i przemysłu w Stanach Zjednoczonych- w jakiej kondycji jest najważniejsza gospodarka świata?

Dzień pełen wskaźników PMI za sierpień uzupełniamy o doniesienia ze Stanów Zjednoczonych:

Wskaźnik PMI dla przemysłu53,5 (prognoza: 53,1; poprzednio: 53,1)

Wskaźnik PMI dla usług54,6 (prognoza: 54,7; poprzednio: 55,0)

Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit: 54,4 (poprzednio: 54,6)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Wskaźnik PMI dla przemysłu Stanów Zjednoczonych w porównaniu do przeszłości

Pandemia koronawirusa doprowadziła w Stanach Zjednoczonych do załamania wskaźnika PMI dla przemysłu. Spadł on w kwietniu do poziomu 36,1 punktów. Jednak odbicie jest równie szybkie, ponieważ już po 3 miesiącach wróciliśmy w okolice kluczowych 50 punktów. Natomiast ostatni odczyt przedstawił wartość 53,1 punktów.

Wykres 1: Wskaźnik PMI dla przemysłu Stanów Zjednoczonych (od 2012 roku) 

Wykres 1: Wskaźnik PMI dla przemysłu Stanów Zjednoczonych (od 2012 roku)

Wskaźnik PMI dla usług Stanów Zjednoczonych w porównaniu do przeszłości

Jeszcze większy wpływ pandemii koronawirusa widzieliśmy na PMI dotyczącego usług w Stanach Zjednoczonych. Tutaj spadek był znacznie bardziej drastyczny i doprowadził nawet do poziomu 26,7 punktów. Jednak i w tym przypadku sytuacja w bardzo szybkim tempie zaczyna się stabilizować, a ostatni odczyt pokazał rezultat wynoszący 55,0 punktów.

 Wykres 2: Wskaźnik PMI dla usług Stanów Zjednoczonych (od 2012 roku)

Wykres 2: Wskaźnik PMI dla usług Stanów Zjednoczonych (od 2012 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Nowa Zelandia- decyzja w sprawie stóp procentowych

Niemcy i Francja- wskaźniki PMI dla usług oraz przemysłu

Strefa Euro- wskaźniki PMI

Polska- stopa bezrobocia

Wielka Brytania- wskaźnik PMI dla usług i przemysłu


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk