• Odbierz prezent
PMI Chin oraz produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna z Japonii. Czy już po kryzysie?

Dzisiaj w nocy czasu polskiego otrzymaliśmy dane za kwiecień dotyczące chińskiego PMI:

Wskaźnik PMI dla przemysłu: 50,8 (prognoza: 51,0; poprzednio 52,0)

Wskaźnik PMI dla usług: 53,2 (poprzednio: 52,3)

Chinese Composite PMI: 53,4 (poprzednio: 53,0)

Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Caixin: 49,4 (prognoza: 50,3; poprzednio 50,1)

Pojawiły się również dane z Japonii przedstawiające sytuację tego kraju w marcu:

Produkcja przemysłowa (m/m): -3,7% (prognoza: -5,2%; poprzednio: -0,3%)

Sprzedaż detaliczna (m/m): -4,6% (prognoza: -4,7%; poprzednio: 1,6%)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

PMI Chin w przeszłości

Po 1-miesięcznym załamaniu chińskiego PMI, mamy bardzo szybki powrót do średniej utrzymującej się już od wielu lat. Podobne wyniki jak obecny prezentowane są systematycznie od drugiej połowy 2011 roku. Chińska gospodarka zaskakująco szybko zregenerowała się po pandemii koronawirusa.

 Chiny PMI

Wykres wskaźnika PMI z Chin (od 2005 roku)

 

Jak interpretować dane z Japonii?

Oczywiście mamy do czynienia z załamaniem na rynku japońskim. Jednak patrząc historycznie, widać wyraźnie, że na tle wyników z przeszłości, nie są to dane rekordowe. Z najgorszym wynikiem produkcji przemysłowej w Japonii mieliśmy do czynienia 19 maja 2011 roku. Wyniósł on -15,5%.

Japonia produkcja przemysłowa 

Wykres produkcji przemysłowej w Japonii (od 1970 roku)

Podobnie prezentuje się sytuacja sprzedaży detalicznej Japonii. Tutaj również wynik jest fatalny, ale nieporównywalny do zapaści z 1 kwietnia 1998 roku, kiedy to wyniósł -14,30%.

 Japonia sprzedaż detaliczna

Wykres sprzedaży detalicznej w Japonii (od 1971 roku)


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk