• Odbierz prezent
PLI: Zawarcie umowy z firmą audytorską (2021-10-27 16:56)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2021 r. zawarł z HLB M2 Sp. z o.o. Tax & Audit Sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/27, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3697, umowę o przeprowadzenie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiednio Spółki i Grupy Kapitałowej Platige Image za rok obrotowy 2021 i 2022.
Wybór firmy audytorskiej nastąpił na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 października 2021 roku podjętej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-27 16:56:30Karol ŻbikowskiPrezes Zarządu
2021-10-27 16:56:30Artur MałekCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk